Archive | May 2015

núi sư

nguồn: Internet

nguồn: Internet

 

khuya nay tóc xuống đồi
trơ chỏm đầu núi cụ
ngọn mâu ni sương phơi
đá than rền miệng hú
đọc tiếp

CHUYỆN TÀO LAO TRÊN XE ĐÒ

truyện ngắn của Huyền Chiêu

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

 

Ngày lễ nhưng chuyến xe đi Bến Tre không đông khách như tôi tưởng. Khi tôi ngồi xuống ghế của mình, bên cạnh vẫn còn một chỗ trống. Xe sắp rời bến, một người đàn bà khoảng năm mươi, hối hả bước lên xe và ngồi xuống bên cạnh tôi.
đọc tiếp

Trầm ngữ

Chân dung như có giọt lệ  màu cà phê trên giấy  đinhcường

Chân dung như có giọt lệ
màu cà phê trên giấy
đinhcường

 

Đẹp không cùng
đẹp từ tâm
đẹp
nghiêng ngửa lá
đẹp
trầm ngữ thanh…

(Huy Tưởng)

Không có gì nói sao
buổi sáng?
một người vẫn ngồi
với ly cà phê đen đậm
ở cái góc đó
đọc tiếp

Về Tập Truyện “Lộc Trời” Của Nhà Văn Nguyễn Âu Hồng

bia loc troi

 

Tối nay tôi đã đọc xong hết tập truyện ngắn này của anh Nguyễn Âu Hồng gửi nhờ edit. Anh còn tin tưởng kêu gọi: “… Nguyệt Mai viết ít dòng cảm nhận để in vào phần phụ lục. Đọc thấy thế nào viết thế nấy, kiểu như cảm ứng trực tuyến, không cần rào đón cũng chẳng cần màu mè kính thưa kính gởi gì cho mệt…” Tôi đã cho anh hay tôi không dám nhận lời vì biết mình có viết được hay không? Viết lách đối với tôi không dễ dàng chút nào. Nói ra thật xấu hổ vì ngày xưa khi còn đi học, môn luận văn là môn bết bát nhất của tôi…
đọc tiếp