Archive | May 2015

Ngồi quán cùng anh Ngọc

Quán nhớ sơn dầu trên giấy 16 x 16 in đinhcường

Quán nhớ
sơn dầu trên giấy 16 x 16 in
đinhcường

 

Kính tặng anh Ngọc cùng hai chị Khánh Minh và Duyên

Tưởng tượng ba chị em một lần
Có dịp cùng về thăm Việt Nam
Được anh Ngọc rủ ra ngồi quán
(Cái quán nên thơ bên bờ sông…)
đọc tiếp

núi sư

nguồn: Internet

nguồn: Internet

 

khuya nay tóc xuống đồi
trơ chỏm đầu núi cụ
ngọn mâu ni sương phơi
đá than rền miệng hú
đọc tiếp

CHUYỆN TÀO LAO TRÊN XE ĐÒ

truyện ngắn của Huyền Chiêu

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

 

Ngày lễ nhưng chuyến xe đi Bến Tre không đông khách như tôi tưởng. Khi tôi ngồi xuống ghế của mình, bên cạnh vẫn còn một chỗ trống. Xe sắp rời bến, một người đàn bà khoảng năm mươi, hối hả bước lên xe và ngồi xuống bên cạnh tôi.
đọc tiếp