Tag Archive | Hoàng Xuân Sơn

Trùng Tu

Haft face – painting by Pechane Sumie

Chữa thơ từ một dấu buồn
mở ra trang lặng
ý tuôn về đời
buổi chiều vàng ánh trăng rơi
mấy khi huyền hạ
ru hời tiếng đêm
xem tiếp

Cái Làm Nên

Bees and Flowers (Con ong hút mật) - YouTube
Nguồn: Internet

Hoa là gì ai cũng biết
môi là gì khó đoán tinh tường
khi ong rúc đầu vào hoa ta biết rằng ong hút mật
khi môi tìm môi
ai chẩn đoán được liệu pháp
dưỡng chất trần gian nào *
sẽ làm nên lũ lụt

h o à n g x u â n s ơ n
23 juin 20

* Bùi Giáng: Dưỡng Chất Trần Gian, dịch từ Les Nourritures Terrestres (André Gide)

Chớp Xanh

tranh đinhtrườngchinh

Những cánh cửa tủ dạt về một phía
áo quần bay túa ra vận động trường
đoàn người khỏa thân chạy bộ dưới trần mây vô địch
tôi đi tìm cuốn nhật ký cầu âu
thấy một ngày tha nắng
xem tiếp

Kính tiễn Đại Lão Thi sĩ “Sơn Núi”

Nguyễn Đức Sơn
thời viết những bài tình đầu
sơn dầu trên giấy
đinhcường

Kính tiễn Đại Lão Thi sĩ “Sơn Núi”
Bình an cùng núi non

c h à o l ô s ơ n

vớt xuống. ướt át. cụm trời

mây soi mặt
giữa đời vô vi
hôm qua đàn nặng dây trì
biết khách tìm đến
ao thi vườn nhà
tự nhiên
thơm một khóm trà
rồi chim bay rộ
giữa kha trầm buồn
xem tiếp

Bài Chưa Thuộc

Hãy Bay Lên Những Cánh Chim
Tranh màu nước trên giấy vụn, 18″x24″
Hải Phương thực hiện 10/2010

Nằm nghe thân thế bần hàn
nghe trời trút xuống dây thang của người
đấy rồi. cung bậc rong chơi
cùng vô lượng kiếp khóc cười như nhiên
nằm nghe thân xác triền miên
những giấc ngủ đỗ những miền dung cư
chuyến đi phương biệt tâm từ
rồi xanh tim mạch hiến dư cùng đời
ở rất lâu phía rực ngời *
vẫn nghe đồng vọng tiếng cười xa xăm
xem tiếp

Lơi Lả

tranh đinhtrườngchinh

Khi em đeo vành khăn tuế nguyệt
tất cả tháng năm rực lên thần sắc một mùa thu cũ
thu chưa bắt đầu
từ mùa thu chết
cớ gì bông hoa dàu mặt đá
xuân còn đứng mãi dưới bầu trời nuối đông
mùa hạ rồi sẽ qua
cái nóng sẽ hòa tan sự cách ly vô cớ
[Thời của ôn hoàng dịch lệ ]
xem tiếp

Thơ Hoàng Xuân Sơn

CẮT DÁN

{v u v ơ h ỏ i đ á p}
Nguyễn Hoài Phương

your name. #anime #movie | Anime films, Your name anime
Art by Shuryukan

Ai đặt tên cho dòng sông
nước đặt tên cỏ
lửa bồng tên rơm
ai xui em ráp lại gần
hình như tôi mới bần thần tóc tơ
xem tiếp