Tag Archive | Hoàng Xuân Sơn

ngày xưa / thu xưa

Related image
Fall Stroll Painting by Graham Gercken

ngày xưa
thử rụ rị với cơn mơ
chợt theo cơn mớ lập lờ hoa dung
mặt ai nép sau mịt mùng
con mắt vẫn láy tràn khung chực chờ
bây giờ tương tế lửa hơ
chiều len bếp ấm quyện hờ khói xanh

xem tiếp

Advertisements

pha màu

Related image
Hide And Seek
Painting by Leonid Afremov

nhớ những thân tình đã khuất

nằm gối lên tê dại
cánh tay
lưng
phảng
tuổi hương trầm nghi ngút. đêm
bưng vào sương ký chuyện dập bầm
đồi mây
lập bóng
xem tiếp

lời tự vấn của cây cọ

Related image

một hôm cây cọ hỏi mình
vì sao tư vấn lại thành công đôi
ờ thì. có đất và trời
sông nào có một. biển khơi trùng trùng
lý giải nằm một cõi chung
cọ xanh. bố trắng chập chùng sắc hương
một cầu vai. triệu con đường
tới lui hồi niệm miền dương thế còn

hoàng xuân sơn
tháng 9/17

G. từng khúc ruột

Image result for tranh thân trọng minh
Tranh Thân Trọng Minh


đời kiếp nhau

hình như em sống trong tôi
hình như em vẫn nói cười như nhiên
xui tôi viết một chương buồn
một câu độc thoại một tuồng hoa bay
một lần thương nhớ lắt lay
một đời lủi thủi bóng mây dương cầm
một cung đàn. giọt lệ tranh
đường muôn thu gọi khúc quành lăng nghiêm
xem tiếp

thừa tự*

Image result for tranh đinh cường
Tranh sơn dầu của Đinh Cường

trôi nắng vào biệt xứ
gọng kìm lau đi hoang
có thể lúc này: chái phơ của những người bạn
sắp hàng bên kia bên này chờ rao thẩm mỹ
có thể là sợi mày bạc xỉa xói nghiêm đường
[cơn thịnh nộ của trường thành gia giáo]
xem tiếp

thùy vọng / tiếp thanh


Thunder by Audrey Phillips


thùy vọng

gởi tặng tiếng sấm NXT

nghe màu sấm dội trong sương
buông lơi vạn đại con đường thẩm tra
thảng thốt.
thấy mình đi xa
du cơn mộng cũ
kề cà thiết thân
mở hình ra. bóng thiệt gần
bờ xanh hoang tưởng
giục trần ai thêm
xem tiếp