Tag Archive | Hoàng Xuân Sơn

khoảnh khắc

Tĩnh vật hoa phù dung
sơn dầu trên canvas 20 x 22 in
đinhcường


vùi đầu nghe trống vắng
thiêm thiếp cung đàn

thành quả của gió bụi
là những gót chân trầm lắng
trên khắp ngả đường kiên tạo
ngày ra đi với tâm hằng
mùa xanh đem cho hồng chút nắng
đẹp vàng tươi xuân núi đồi
những con sông truyền kỳ
xem tiếp

giọt mưa. trong nỗi nhớ mù

Painting by Marek Langowski: It was raining hard when I left the bar late night. After a fairly long and warm summer, the Fall had finally arrived with the first rain of the season...(more)

Painting by Marek Langowski: It was raining hard when I left the bar late night. After a fairly long and warm summer, the Fall had finally arrived with the first rain of the season...(more)

Image result for raining painting
Nguồn: Internet

đất bụi dường như có sóng
những họng nước lải nhải mùi đêm kinh thiên
rúng mùa nguyệt động
ẩm ướt hồn
bài thơ lết đi từ ấu trứng
lầm thầm văn vật
xem tiếp

thông thống. gió

GUT Roi

lượng nồm,
từ một phẩy heo may

(tặng BS Đỗ Hồng Ngọc)

linh thần của cá
cách hành xử của tôm
với lũ nghêu sò
chúng ta hằng ăn thịt đỏ
xem tiếp

Hát Xỉn


tranh đinhtrườngchinh

 

Độ cồn ảo hóa thiên lương
sao lung linh ở dị thường cung mê
búng qua âm mật tràn trề
nâng da thơm ngậy chút kề cận xưa
ờ. thân say cứ mượn về
có sao đâu hơ hỏng. nhè giọng ca
xem tiếp