Tag Archive | Hoàng Xuân Sơn

Tình Nhân Kiếm

Photo by Hoàng Xuân Sơn

Giả thử ra đời một thanh kiếm
Óng chuốt như lời của mắt xanh
Tìm trong môi miếng mùi thơm mật
Phủ dụ ngàn năm một hiệp thành

Hoàng Xuân Sơn
13 tháng hai 2020

Một Ngày Bão Tuyết Kinh Hồn

Photo by Hoàng Xuân Sơn
Thứ sáu, 7 février 2020

T U Y Ế T

Tuyết đến thế là cùng
dăm ba ngày đóng cửa
tạ lòng bạn viếng thăm
mùa đông như sợi chỉ
giăng mắc đến muôn trùng
ngồi buồn châm ngọn lửa
đốt những vòng hư không
xem tiếp

Vĩnh Biệt Hồ Trường An

{ nhớ một thời Việt Chiến Toại/Tuyên/Hùng, Virginia U.S.A }

Nhà văn Hồ Trường An
(1938 – 2020)

Ðọc Hồ Trường An,
[Thiên đường tìm lại]

Ngủ. chìm khuôn mặt. trẻ thơ
cơn mộng thắm đâu giữa mùa xanh non
đánh thức mắt môi
chín ròn
trái. xui cắn ngập bờ son điệp trùng
diễmdiễm
ngày êm tơ nhung
hồng tươi bông nhũ
ngập ngừng. cánh. nâng
xem tiếp

Chữ. Và Chữ

Image result for picture alphabet
Nguồn: Internet

Chữ chữ. ào ào bươi ra
tràn lấp địa chấn kinh qua địa cầu
chữ làm bản mặt rầu rầu
chữ trong ruột héo ra ngoài chữ tươi
chữ siêng năng chữ biếng lười
chữ nhân văn khép đười ươi chữ rừng
xem tiếp

Lạnh


Nguồn: Internet

Rờ đâu cũng thấy lạnh
thực phẩm
chăn
mền
câu thơ biếm vào số lẻ
nước. nước lạnh ré
nơi góc tối
xem tiếp