Tag Archive | Hoàng Xuân Sơn

thu nh[ớ] [ỡ] [ờ]

Mùa thu
tranh Đinh Trường Chinh
sơn dầu trên canvas 60 x 80 cm
October 2015

đáp lời mưa nắng nguyễn đăng thường

thở vàng. dưới trán heo may
cùng nghe thu ảm
đạm ngày tiêu sơ
một khấc ghi. dấu
bụi bờ
rồi mênh mang trắng
phất phơ rừng chiều
xem tiếp

Advertisements

thu chiếu lệ

CÂY KHÔ VÀO THU
sơn dầu trên bố, 30″x 24″, Trương Vũ thực hiện năm 2009

tẩn mẩn như sương buồn
lời tà dương kín miệng
một chốc. rồi mây tuôn
người còn ho húng hắng

người đứng tẻ như cây
ôm ngực gầy. ủ bóng
nghe tiếp giáp hình hài
chút hồ trường bất động
xem tiếp

một khúc thu

Mùa thu
Photo by Duyên (Michigan)

chim ca. héo lánh ban ngày
rơi xuống triền vực
hồ mây lãng điều
áo vàng ngợi
khúc đăm chiêu
du di trên những ngón thiều đứt dây
xem tiếp

ổ tầm tầm

tặng tâm chân dung Luân Hoán

Photo:
tranh đinhtrườngchinh

đã có lập nhóm rồi
mà tả tơi rơi rụng
bây giờ chẳng phe nhóm
vẫn tà tà rong chơi

liều mạng thì đã liều
bụi bờ còn sống sót
cứ rình rang nối đuôi
cuộc chơi nào cũng lọt
xem tiếp

cuộc tình

Photo:
tranh đinhtrườngchinh

với da trời. mượt. xanh xao
áo em mặc kín
điệu chào thanh thiên
khép lại từ khúc
ngoan
hiền
rồi trắng hết cả mùa
hiên thúy về
bây giờ tình nhẩm hương mê
một chữ vón vén
câu thề vĩnh ly
xem tiếp

nhân thân

Photo:
tranh đinhtrườngchinh

1.
bây giờ chỉ viết lụn vụn
như đám ruồi bay trước mắt. thoạt chốc
đời mất biến
một chút gì nhói đau. dần. đằm
nghẽn mạch
rồi xung hiệu giãn nở
toàn diện biểu bì
tự chẩn đoán mình trong cơn thống chữ
ai hiểu được mình viết
liệu pháp chống mù thiên tai
xem tiếp

thao chiêm

Photo:
tranh bút sắt đinhtrườngchinh

mùa se se lạnh
mình thè thẹ đi
quanh cơn mộng nhỏ
ôm tiếng thầm thì

mình nghe giọt sương
áp vào thành kính
một chút môi son
một chút má hường
xem tiếp