Tag Archive | Hoàng Xuân Sơn

Between what I see and what I say…

Nguồn: Internet

Octavio Paz’s

Between what I see and what I say
Between what I say and what I keep silent
Between what I keep silent and what I dream
Between what I dream and what I forget
Poetry.

xem tiếp

Advertisements

dấu biển

tặng Trương Vũ


NHỮNG VẾT THƯƠNG TRONG HOÀI NIỆM
sơn dầu trên bố 20” X 16”, Trương Vũ thực hiện tháng 12 năm 2016.

suy tư bỏ mặc dung hờ
cuộc tranh bày vẽ ngọn hơ lửa đầy
biển về mằn mặn hai vai
em nơi châu lục
tôi ngoài chân sương
xem tiếp

lụa thất thần

Tranh Lê Vĩnh Ngọc

lần hồi
thơm một dấu tay
người quyn* tơ giấy. để gầy vóc. lem
thơm run một cánh hoa mềm
trong nắng
trước gió
xem tiếp

thoát

Hoàng Xuân Sơn

ao tranhve.png
Nguồn: https://trangvhntnguoncoi.wordpress.com/

đừng nói với tôi các anh đã thoát khỏi nạn mù chữ của kẻ cầm cờ đỏ
không hiểu tại sao lương tri quý vị [muôn đời] khờ khạo trước cái bóng chàm bàm nô dịch
có thể ai cũng muốn [che giấu] sự ngu muội của mình
là bình phong của kẻ khác
trí thức ôi trí thức
khi một đời mê mê sờ dế quỷ
người này cố tình mà mắt kẻ khác nên cái ác vẫn đồng sự đồng tình
xem tiếp

thơ hoàng xuân sơn

Photo:
tranh đinhtrườngchinh

lừ mắt
tặng Cao hiền sĩ
gởi quý ôn Hồ Đình Nghiêm, Vũ Hoàng Thư

bạn chỉ. màu đỏ rượu kia
thì đây huyết thống
cặp kè thân thương
bạn cùng ta. chung
độ đường
đi lâu cũng cập chuyến buồn
tóc râu
xem tiếp