sáu tám. những nốt chao đảo

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

vang 11

buổi sáng. khúc nhạc không lời
buổi sương còn thấm vào trời lập xuân
nghe nằm nửa khúc phân vân
nghe đi đứng dậy thập phần xôn xao
a. mùa xuân ở nơi nào

đến 12

rồi tới lúc nào. không hay
một câu
một chữ
một bài hoang mang
như thai đố giữa phai tàn
nhịp đi. chân gõ dấu đàn
vô âm

thắp 13

cứ để đèn. cho ánh lên
một chút động lực của rền vang. khuya
bóng đen. là của hẹn hò
ví von nghe được mầu thơ dại chìm

mơ 14

đường kính của một giấc mơ
là tâm biến động
là bờ bến không
là vạch đi. phiên trời hồng
là bãi đáp của cuồng phong
loại trừ
chỉ còn lại. em. và tôi
và chu vi của gọi mời thênh thang

ru 15

gởi sông sương mù

ru vàng một giấc thiên tai
ru trong biến động mệt nhoài tâm như
ru ai đau khúc nguyệt từ
khúc xanh sáng gió khúc mù sương trôi
ru yên lên giấc núi đồi
ru sông ru vọng buồn khơi mấy dòng

hoàng xuân sơn
15 mai 2015

Advertisement