Archives

Sám Hối

Sám Hối có lợi ích gì? Khi tôi sám hối, ai là người xóa bỏ tội lỗi hay tha tội cho tôi?
What benefits of repentance? When I pay my penance, who clears or forgives my sins?

Cội Nguồn Thơ: Nơi Vô Cùng Tịch Lặng

Nguyên Giác

NGUYEN GIAC_basho rev
Matsuo Basho. (Wikipedia)

Thơ là chữ viết, nhưng thơ cũng là giữa những dòng chữ. Thơ là lời nói ra, nhưng thơ cũng là giữa những lời nói ra, hiển lộ cả trước và sau lời nói ra. Thơ là ngôn ngữ và thơ cũng là vô ngôn, là tịch lặng. Và là bên kia của chữ viết, bên kia của lời nói. Khi đọc xong một bài thơ hay, khi không còn chữ nào trên trang giấy để đọc nữa, chúng ta sẽ thấy thơ là một cái gì như sương khói, mơ hồ, lung linh, bay lơ lửng quanh trang giấy. Cũng như thế, Kinh Phật là thơ, là lời nói, là tịch lặng, là bên kia ngôn ngữ. Khi bài Tâm Kinh đọc xong, khắp thân tâm và toàn bộ ba cõi sáu đường đều mát rượi, ngấm được cái đẹp của tịch lặng ẩn hiện bên kia những chữ vừa đọc xong. Cội nguồn thơ, cũng là cội nguồn Kinh Phật, đó là nơi của vô cùng tịch lặng, một vẻ đẹp như sương khói phả lên những gì chúng ta nhìn, nghe, cảm xúc và hay biết.
Xem tiếp

Thêm một ngày, học vô cùng

Thơ Nguyên Giác

Helen Keller: From Tragedy To Triumph (the Childhood Of Famous Americans  Series) in 2020 | Happy new year pictures, Happy new year animation, Happy  new year wallpaper

Thêm một ngày bạc râu tóc
nhẩm từng chữ gió vô thường
trang sách cũ mỏi gân cốt
nghe thiên cổ lạnh buốt xương.
.
Học vô cùng tâm như nắng
soi khắp cõi chiều rất vàng
đêm Niết bàn vui tịch lặng
ngày Bồ Tát hạnh cưu mang.
. xem tiếp

The way of Zen in Vietnam | Thiền tông Việt Nam

Nguyên Giác

blank

Published by
Ananda Viet Foundation – 2020

ACKNOWLEDGMENTS

This book is dedicated to my teachers — The late Zen Masters Thich Tich Chieu and Thich Thuong Chieu; the late Dharma Masters Thich Thien Tam and Thich Tai Quang; and all the teachers whose books I read and learned from, including H.H. the 14th Dalai Lama, Thich Thanh Tu, Thich Nhat Hanh, Thich Minh Chau, Thich Duy Luc, Le Manh That, Tue Sy, etc. This book is also dedicated to all my parents in this life and other lives, and to all other sentient beings.

Specifically, I am indebted to the Zen Master Thich Thanh Tu, Prof. Le Manh That, researcher Tran Dinh Son, Thanissaro Bhikkhu, Bhikkhu Bodhi, Bhikkhu Sujato, Bhikkhu Nguyen The Dang (who is also my elder Dharma brother), and many others whose works I relied on while working on this book.
Continue reading

Từ Bi – Compassion

Lòng nhân từ và tình yêu thương thực sự không có biên giới – chúng được trao và nhận một cách tự do.
True compassion and love have no territorial bounds. They are both freely offered.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn một video mới của Wisdom Today.

“Ba điều bốn chuyện”

Đỗ Hồng Ngọc

Một bạn trẻ hỏi có “bí quyết” nào dễ nhớ để học Phật cho tốt không?

Có đó. Tôi gọi đó là “Ba điều bốn chuyện”.

Chuyện thứ nhất: Phật không phải là một thần linh, một giáo chủ… uy quyền tối thượng, ban bố ơn phước cho loài người. Phật là một người bình thường như ta, cũng trải qua khổ đau bệnh hoạn già nua và chết chóc như chúng sanh. Nhờ tìm được con đường thoát khổ mà chia sẻ với mọi người với lòng từ bi vô hạn, bởi ai cũng có Phật tính, ai cũng sẽ thành Phật mai hậu. Phật không độc quyền làm Phật một mình. Cho nên Phật là một đạo sư “Chánh đẳng Chánh giác”, một nhà giáo dục, một bậc y vương đáng quý đáng trọng.
xem tiếp

Phật Giáo và Tái Sinh | Buddhism and Rebirth

Trong đêm giác ngộ hoàn toàn, Đức Phật thấy được nhiều kiếp trước của Ngài và sự chết cùng tái sinh trên khắp vũ trụ. Đức Phật cũng nói đến sự liên quan về tái sinh và nghiệp báo. Mọi người đều có thức từ kiếp trước, gặp phôi thai mới, hình thành để nối kết giữa cơ thể và quá trình nhận thức của người cũ với người mới…

On his awakening night, Buddha depicted both his many previous lives and the general pattern of death and rebirth throughout the cosmos. Buddha also correlated rebirth and karma. Everybody has a consciousness from a previous life, which meets the newly formed embryo to marry the body and cognitive process of the old to the new…

Thủ Ấn | Buddhist Mudras

Những thủ ấn của Đức Phật nhẹ nhàng, như chính trong đời sống đơn giản hàng ngày của ngài, nhưng mang lại một năng lượng thần diệu cho bản thân và cả cho sự tiến bộ trong tu tập.

The Buddha’s mudras are simple, as was his humble daily life, but they produce a magical energy and help us progress in practice.

Tuệ Trung Thượng Sĩ

Tuệ Trung Thượng Sĩ là một cư sĩ giác ngộ, nổi tiếng vào thế kỷ 13 dưới triều đại nhà Trần, trong thời kỳ được coi là Hoàng Kim của Phật giáo Việt Nam.
Đặc biệt có phỏng vấn Hòa Thượng Thích Phước Tịnh và Cư Sĩ Nguyên Giác.