Trong gió chiều lay

The Sleeping Gypsy Henri Rousseau - Museum of Modern Art, New York

The Sleeping Gypsy
Henri Rousseau – Museum of Modern Art, New York

Gởi Thân Trọng Minh,

Và gió ru tôi như nốt nhạc
ca khúc nào trên lá non tơ
nhìn lao xao như là tiếng nói
hai bờ môi khẽ động thì thào …

hai bờ môi sao mà xanh biếc
trong gió chiều lay mãi thôi
trong gió chiều như thánh kinh
chủ nhật nhà thờ làm lễ đạo.

một người ngồi im, nhìn gió
thổi qua cánh rừng chập tối
còn gì. không là điệu blues buồn
điệu blues của người du mục…

ôi vầng trăng, cây đàn, con sư tử
người du mục ngủ hồn nhiên
trong tranh Henri Rousseau
làm ta mê đắm đến chừng nào…

Virginia, May 31, 2015
Đinh Cường

Đinh Cường trước tranh Henri Rousseau - MoMA

Đinh Cường trước tranh Henri Rousseau – MoMA