Archives

Trưa về thăm Trần Vàng Sao ở Vỹ Dạ

Đinh Cường - Trần Vàng Sao Vỹ Dạ, 11- 2013

Đinh Cường – Trần Vàng Sao
Vỹ Dạ, 11- 2013

Vẫn bậc thềm lan can mốc cũ ấy
vẫn căn nhà vườn, giữa để thờ ông bà
bao nhiêu là tranh Đạt Ma thiền sư
Nguyễn Đính vẽ không chán
vẽ càng lúc càng thấm như tự vẽ mình
đọc tiếp

Advertisements

Không còn Sơn nâng chén rượu sương mù

những đơn dương xưa nâng chén rượu sương mù Bản vẽ sơn dầu trên giấy của TCS 1977

những đơn dương xưa
nâng chén rượu sương mù
Bản vẽ sơn dầu trên giấy của TCS 1977

Sáng dậy. sương mù che kín cả cánh rừng
sương mù y như ở Đơn Dương y như Kado
dạo đó hình như suốt ngày trong sương mù.
suốt ngày trong tịch mịch. trong gió hú.
đọc tiếp

Bài cuối năm

Xóm nhà Annandale sơn dầu trên canvas 24 x 30 in đinhcường

Xóm nhà Annandale
sơn dầu trên canvas 24 x 30 in
đinhcường

 

Chỉ còn người nằm nhớ những hàng cây
(Trần Thị Nguyệt Mai)

Nhớ hàng cây tôi ra ngoài hít thở
nhìn lên. kìa. ôi một vầng trăng
chiều ba mươi mốt bóc tờ lịch cuối
có chút tần ngần cầm hoài trên tay
đọc tiếp