Archives

Tạ Ơn


Chân dung Đinh Cường
Photo by Phạm Cao Hoàng, Virginia, 2014

 

Nghĩ là ta tạ ơn ai
tạ ơn Trời Đất một mai sớm chiều
kể từ chập chững liêu xiêu
đến khi già yếu phải dìu bước đi
tạ ơn. còn nói năng chi
chắp tay mà vái. thầm thì niệm Kinh
xem tiếp

Khi xem chân dung Hoàng Ngọc Biên Đỗ Trung Quân vẽ đăng trên Tiền Vệ

chân dung hoàng ngọc biên sơn dầu trên bố, 60x80 cm (2003) tranh đỗ trung quân

chân dung hoàng ngọc biên
sơn dầu trên bố, 60×80 cm (2003)
tranh đỗ trung quân

Phải gần và hiểu Biên lắm
mới vẽ hai cái chấm mắt
dưới gọng kính antique như vậy
cái chân dung Đỗ Trung Quân vẽ
bằng sơn dầu đã mười năm
đọc tiếp

Bài cuối năm

Xóm nhà Annandale sơn dầu trên canvas 24 x 30 in đinhcường

Xóm nhà Annandale
sơn dầu trên canvas 24 x 30 in
đinhcường

 

Chỉ còn người nằm nhớ những hàng cây
(Trần Thị Nguyệt Mai)

Nhớ hàng cây tôi ra ngoài hít thở
nhìn lên. kìa. ôi một vầng trăng
chiều ba mươi mốt bóc tờ lịch cuối
có chút tần ngần cầm hoài trên tay
đọc tiếp

Bài nhìn lên kệ sách 3

Bùi Giáng đứng múa gần cà phê Huy Tưởng đường Bà Lê Chân - Tân Định sơn dầu trên giấy . đinhcường

Bùi Giáng đứng múa gần cà phê Huy Tưởng
đường Bà Lê Chân – Tân Định
sơn dầu trên giấy . đinhcường

 

gởi Lữ Quỳnh nhớ tiếng còi tàu hụ

đi về với gió du côn
mở giông bão xuống cõi tồn sinh phai.
..(*)
xin chào mùng một. mùng hai
xin chào ánh mắt. sáng ngời.
nhìn tôi.
đọc tiếp