Archives

Khi xem chân dung Hoàng Ngọc Biên Đỗ Trung Quân vẽ đăng trên Tiền Vệ

chân dung hoàng ngọc biên sơn dầu trên bố, 60x80 cm (2003) tranh đỗ trung quân

chân dung hoàng ngọc biên
sơn dầu trên bố, 60×80 cm (2003)
tranh đỗ trung quân

Phải gần và hiểu Biên lắm
mới vẽ hai cái chấm mắt
dưới gọng kính antique như vậy
cái chân dung Đỗ Trung Quân vẽ
bằng sơn dầu đã mười năm
đọc tiếp

Advertisements

Trưa về thăm Trần Vàng Sao ở Vỹ Dạ

Đinh Cường - Trần Vàng Sao Vỹ Dạ, 11- 2013

Đinh Cường – Trần Vàng Sao
Vỹ Dạ, 11- 2013

Vẫn bậc thềm lan can mốc cũ ấy
vẫn căn nhà vườn, giữa để thờ ông bà
bao nhiêu là tranh Đạt Ma thiền sư
Nguyễn Đính vẽ không chán
vẽ càng lúc càng thấm như tự vẽ mình
đọc tiếp

Bài cuối năm

Xóm nhà Annandale sơn dầu trên canvas 24 x 30 in đinhcường

Xóm nhà Annandale
sơn dầu trên canvas 24 x 30 in
đinhcường

 

Chỉ còn người nằm nhớ những hàng cây
(Trần Thị Nguyệt Mai)

Nhớ hàng cây tôi ra ngoài hít thở
nhìn lên. kìa. ôi một vầng trăng
chiều ba mươi mốt bóc tờ lịch cuối
có chút tần ngần cầm hoài trên tay
đọc tiếp