Bài nhìn lên kệ sách 4

Không đề. Tranh màu nước - Bùi Giáng (nguồn: phanxipang.wordpress.com)

Tranh màu nước – Bùi Giáng
(nguồn: phanxipang.wordpress.com)

 

gởi Phạm Cao Hoàng

Nắng vàng
mà lạnh. mùa xuân
bạn ngồi. trò chuyện
Toàn ơi. Mạnh Hùng
tình hai bạn
thật thủy chung
lấy chi mà đắp
ngọn bùng. lửa lên
nhìn lên kệ sách
hai bên.
suýt nữa quên
Maria Rilke
quá thơ mộng
từng đoạn văn sáng ngời
Bùi Giáng thì thích rong chơi
sáng nay bao tử mơ mòng
cà phê bên nọ, cháo lòng bên kia

hiên nhà. ngồi bệt.
hai bàn chân không

Virginia, January 02, 2016

Đinh Cường

 

Rainer Maria Rilke (nguồn: Internet)

Rainer Maria Rilke
(nguồn: Internet)

 

Bùi Giáng (Ảnh tư liệu DC)

Bùi Giáng
(Ảnh tư liệu DC)

Advertisement