Bài nhìn lên kệ sách 3

Bùi Giáng đứng múa gần cà phê Huy Tưởng đường Bà Lê Chân - Tân Định sơn dầu trên giấy . đinhcường

Bùi Giáng đứng múa gần cà phê Huy Tưởng
đường Bà Lê Chân – Tân Định
sơn dầu trên giấy . đinhcường

 

gởi Lữ Quỳnh nhớ tiếng còi tàu hụ

đi về với gió du côn
mở giông bão xuống cõi tồn sinh phai.
..(*)
xin chào mùng một. mùng hai
xin chào ánh mắt. sáng ngời.
nhìn tôi.
xin chào Tân Định. múa may
Lăng Ông. Bà Chiểu
khói nhang mịt mù
Đười Ươi Thi Sĩ
ơ kìa. Báng Giùi
Năm mới. Chưa lìa cuộc chơi.

Virginia, January 1, 2016
Đinh Cường

(*) Thơ Bùi Giáng

Advertisement