Bài Nhìn Lên Kệ Sách 5

Guernica by Picasso Oil on canvas - 1937

Guernica by Picasso
Oil on canvas – 1937

 

gửi Bửu Chỉ

Nhìn lên khuôn mặt nông dân
dáng ông vạm vỡ lâu đài cao sang
dù che nắng gió cho nàng [1]
đi qua bãi cát đẹp càng biết bao.
mùa xuân với trận mưa rào
cho tôi xin. một tiếng gào. Picasso. [2]

Đinh Cường
January 3, 2016

 

[1] Hình Picasso che dù cho Françoise Gilot
[2] Tiếng gào: Guernica, tranh Picasso vẽ 1937

 

Họa sĩ Picasso (1881 - 1973)

Họa sĩ Picasso
(1881 – 1973)

 

Picasso che dù cho Françoise Gilot

Picasso che dù cho Françoise Gilot

Advertisement