Tạ Ơn


Chân dung Đinh Cường
Photo by Phạm Cao Hoàng, Virginia, 2014

 

Nghĩ là ta tạ ơn ai
tạ ơn Trời Đất một mai sớm chiều
kể từ chập chững liêu xiêu
đến khi già yếu phải dìu bước đi
tạ ơn. còn nói năng chi
chắp tay mà vái. thầm thì niệm Kinh
bàn tay Phật chỉ anh minh
tưởng trăng là bóng của mình là sai
bóng ta từ lúc đổ dài
đường chiều qua mấy ngõ đầy lá thu
bóng ta từ sớm sương mù
tạ ơn Trời Đất đền bù. nắng lên…

Virginia, Thanksgiving 2015
Đinh Cường
(1939-2016)

Advertisement