Giới thiệu sách – Y Sĩ Tiền Tuyến của Trang Châu

Được nhiều bạn trẻ yêu cầu,
Nhà văn Trang Châu đã cho tái bản

Y SĨ TIỀN TUYẾN
Bút ký của TRANG CHÂU
Giải thưởng Văn Chương Toàn Quốc
của Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa năm 1969

Xin bấm vào hình để xem rõ hơn.

Liên lạc với tác giả:
eMail: lvtrangchau@yahoo.ca
Phone: (514) 747-2789

Advertisement