Độc Hành

thơ Nguyễn Thị Khánh Minh

Tặng NGUYỄN LƯƠNG VỴ

tĩnh vật hồng vàng
sơn dầu trên vải bố 24 x 30 in
đinhcường 1996

Nhịp một lời. Phong ba
Nghe đất trời trĩu nặng
Nghe trần gian nhẹ bẫng
Cô liêu cõi Người Ma*

Nhịp một lời. Vực sâu
Trùng dương nghe. Dậy sóng
Núi cao nghe. Cúi đầu
Thâm u. Hình với bóng

Nhịp một nhịp máu xương
Nghe con sông nằm khóc
Nghe trời xanh vừa mọc
Thổ huyết một đêm trường…

Đêm nở hạt máu mầm
Trổ thơm hơi bụng mẹ
Hạt máu rền huyết âm*
Hạt máu đau huyết lệ

Bi thương hạt tinh cha
Trổ ngàn lời thống thiết
Cười một tiếng. Ngu ngơ
Động ngàn lau xanh biếc

Nhịp một nhịp hòa âm*
Lặng mấy cõi thinh không
Khóc một tiếng. Dại khờ
Đau lòng trời xanh thẳm…

Nén ngàn hơi tinh âm*
Òa đất trời tiếng thở
Người đi đi về đâu
Trăng tan. Và nước vỡ

Vỡ
Bảy hạt huyền âm*
Rúng
Sợi tơ bát âm*
Trầm ơi
Lục huyền cầm*
Tan tan
Ngũ linh âm…*

ntkm

*Chữ thơ và tên những tập thơ của Nguyễn Lương Vỵ

(Trích trong tập thơ Ký Ức Của Bóng, NTKM, NXB Sống và Phố Văn ấn hành năm 2013 tại Hoa Kỳ)