Tag Archive | Trương Vũ

Tranh Trương Vũ – Quê Hương Tàn Chinh Chiến


QUÊ HƯƠNG TÀN CHINH CHIẾN
Sơn dầu trên bố, 18”x24”
Trương Vũ hoàn tất ngày 16/6/2018

Advertisements

Những Suy Nghĩ Về Ngày 30/4

Bài viết của Trương Vũ

Nghĩ về một linh hồn trên biển acrylic trên bố, 20" x 24" Trương Vũ thực hiện năm 2010.

Nghĩ về một linh hồn trên biển
acrylic trên bố, 20″ x 24″
Trương Vũ thực hiện năm 2010.

(Năm 2012, nhà văn Nguyễn Thị Thanh Bình phỏng vấn nhiều văn nghệ sĩ về những suy nghĩ của họ đối với ngày 30.4.
Bài viết này là phần trả lời của Trương Vũ. PCH)

 

Nếu chỉ đọc trên báo chí, nghe lời hô hào, hay nhìn khẩu hiệu trong các cuộc tuần hành, quả thật chúng ta thường thấy xuất hiện những tên gọi như Quốc Hận, Tháng Tư Đen, ngày Giải Phóng, hay ngày Đại Thắng Mùa Xuân,… dành cho ngày 30 tháng Tư 1975. Thế nhưng, ý nghĩa thật sự của nó với mỗi người Việt phức tạp hơn nhiều. Rất khó để tìm được một tên gọi chung. xem tiếp