Tag Archive | Trần thị Nguyệt Mai

Vài Cảm Nhận Về Vòng Đai Xanh Của Ngô Thế Vinh

Nguyệt Mai

Vong Dai Xanh (Vietnamese Edition)

“Vòng Đai Xanh” là tác phẩm mà bác sĩ/ nhà văn Ngô Thế Vinh đã ấp ủ từ những ngày còn là sinh viên Y khoa, khi có dịp lên cao nguyên để tìm hiểu những nguyên nhân của biến cố tháng 12/1965 với âm mưu tổng nổi dậy của người Thượng tại khắp các tỉnh cao nguyên từ phong trào đòi tự trị FULRO, với tư cách một nhà báo sinh viên. Những chương đầu của cuốn sách đã được bắt đầu viết sau khi Nội các chiến tranh đóng cửa tờ Tình Thương vào tháng 8-1967. Tốt nghiệp Đại học Y khoa Sàigòn năm 1968, ông gia nhập quân đội, đầu quân vào Lực Lượng Đặc Biệt với địa bàn hoạt động là vùng cao nguyên với những sắc dân thiểu số, để từ đó có dịp sâu sát hơn với thực tế cùng nhiều tài liệu, dữ kiện. Và ông đã hoàn thành “Vòng Đai Xanh” năm 1969 khi ông mới 28 tuổi. Cuốn sách đã nhận được giải thưởng bộ môn Văn trong giải Văn học Nghệ Thuật của Tổng Thống VNCH năm 1971.
xem tiếp

Advertisements

Tết Ly Hương

Trong lúc ngoài vườn ngập tuyết bời bời, cành forsythia trong nhà Thái Kim Lan ở München vẫn ra hoa rực rỡ. Ảnh: TKL


CÀNH MAI NGÀY TẾT

Thương tặng chị Thái Kim Lan

Ngoài vườn sân tuyết ngập
Giá băng lạnh buốt hồn
Trong nhà mai rực rỡ
Ấm áp tết ly hương
xem tiếp