Tag Archive | Nguyễn Thị Phương Trâm

Thơ Song Ngữ

SeeReal wishes Merry Christmas and Happy New Year 2018 | SeeReal Technologies
Nguồn: Internet

C H Ư A C Ó T Ự A Đ Ề

Tôi bước ra đường trời xé gió
chưa năm nào lạnh như năm nay
tưởng đã quen mà chưa từng biết
rụng rời. và mặt mũi chân tay

Một đời làm hiệp sĩ bịt mặt
đường phố. chợ câm. những chái nhà
thiệt lâu tôi chưa hề thông thạo
luật đi đường nhào tới ngã ba
xem tiếp