Tag Archive | Nguyễn Hiền Đức

Thầy Tôi – Ôn Minh Châu (Vài Kỷ Niệm Về Việc In Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh & Kinh Lời Vàng)

Nguyên Tánh Nguyễn Hiền-Đức

HT Thích Minh Chau
Thành kính tưởng niệm
Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu
(1918-2012)

Tặng:
* Văn Công Tuấn
* Huỳnh Kim Quang
NHĐ

I. VỀ VIỆC DỊCH KINH TẠNG PĀLI RA TIẾNG VIỆT

Trường Bộ Kinh tập I in năm 1965. Trong Lời Giới thiệu, (Phật lịch 2508. Sài Gòn 01.02.1965) Thượng tọa Thích Trí Quang,  Chánh Thư ký Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) viết:

“Trước ngày trăng tròn 2508, Viện Tăng Thống quyết định khuyến khích sự phiên dịch Tam Tạng thuộc văn hệ Pāli và Hoa văn. Riêng văn hệ Pāli, Thượng tọa Minh Châu phát nguyện phiên dịch, và sẽ được xuất bản tuần tự từng tập một.

Tam Tạng thuộc văn hệ Pāli là tài liệu tương đối chính xác của tư tưởng hệ Phật giáo Nguyên Thỉ, hiện vẫn là kinh sách căn bản của hết thảy Phật giáo ở các quốc gia Tích Lan, Thái Lan, Ai Lao, Miến Điện, Cao Miên và quốc mẫu Phật giáo là Ấn Độ.
xem tiếp

Advertisement

Thử Sơ Phác Chân Dung Đỗ Hồng Ngọc

Sáng nay “Tệp tuyển” TÔI HỌC PHẬT của Đỗ Hồng Ngọc do Nguyễn Hiền-Đức “tổ chức bản thảo” vừa được giới thiệu trên trang tranthinguyetmai (https://tranthinguyetmai.wordpress.com/2020/02/16/nguyen-hien-duc-voi-toi-hoc-phat-cua-do-hong-ngoc/) thì đã có vài “bạn xa xôi” phone hỏi tôi thêm về mối “duyên” nào khá đặc biệt của tôi với anh 5 Hiền (Nguyễn Hiền-Đức) sao hay vậy?

Xin được nhắc lại Lời Ngỏ trong “Tệp tuyển” TÔI HỌC PHẬT tôi đã viết:

“Càng có tuổi, hình như tôi càng nhận ra có cái gì đó ở ngoài ý chí mình, can thiệp vào mình tùy hứng khiến mình đôi lúc không khỏi chưng hửng, ngỡ ngàng, thầm nghĩ “duyên” chăng? Nhưng duyên là gì không biết. “Nghiệp” chăng? Nhưng nghiệp là gì cũng không biết. Thôi thì, cứ để nó trôi chảy, tự nhiên, bởi nó có vẻ chẳng cần đến ta, chẳng phải là ta, chẳng phải của ta…
xem tiếp

Nguyễn Hiền Đức với “TÔI HỌC PHẬT” của Đỗ Hồng Ngọc

Đỗ Hồng Ngọc

Lời ngỏ

Càng có tuổi, hình như tôi càng nhận ra có cái gì đó ở ngoài ý chí mình, can thiệp vào mình tùy hứng khiến mình đôi lúc không khỏi chưng hửng, ngỡ ngàng, thầm nghĩ “duyên” chăng? Nhưng duyên là gì không biết. “Nghiệp” chăng? Nhưng nghiệp là gì cũng không biết. Thôi thì, cứ để nó trôi chảy, tự nhiên, bởi nó có vẻ chẳng cần đến ta, chẳng phải là ta, chẳng phải của ta…
xem tiếp

“THẤP THOÁNG LỜI KINH”, Tuyển tập Đỗ Hồng Ngọc

Phật chỉ trăng
sơn dầu trên giấy 18 x 20 in
đinhcường

Mời bạn xem tuyển tập “Thấp Thoáng Lời Kinh” do Anh Năm Hiền (Nguyễn Hiền, Nguyễn Hiền Đức) thực hiện.

File gốc tại Thư Viện Hoa Sen

Xem sách online tại đây
(Chú ý: Dưới góc trái trang sách có mũi tên chỉ lên và chỉ xuống. Bấm vào đó để lật trang).

Nguồn: https://www.dohongngoc.com/web/

xem tiếp