Tag Archive | Mai Quang

Ghi 1

Thơ Mai Quang

Image result for hình ảnh tổ đạt ma
Tổ Đạt Ma – Nguồn: Internet

1.
Đọc Mời Trà (1) có người bảo Mai Quang làm thơ “Thiền”!
(hay có chút hơi hám Thiền gì đó…)
Thật tình tôi không rõ!
Thiền có thể
rất thơ
(cảm nhận đại thế mà!)
Nhưng Thiền đâu để làm thơ?
(dĩ nhiên đó là nguồn thơ bất tuyệt,
mà nào thơ có dính dáng chi Thiền?
lại hàm hồ giở trò thuẫn mâu hý luận!)
xem tiếp

Advertisement
This entry was posted on January 10, 2018, in Thơ and tagged .

ĐƯỜNG LUẬT THẤT NGÔN BÁT CÚ

Related image
Autumn Moon by Kristen Dougherty

 

Nguyên tác: Dòng Trăng Vỡ
Song Nguyên

Thoáng nhìn dáng phượng xưa – xưa ấy,
Điếng cả cõi lòng dưới nắng hanh
Giàu dấu tích lưu dày bến hẹn
Buồn tàn thu rúng động sương lành
xem tiếp

Bao Giờ?

(Đường luật trường thiên thập nhị cú)

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

 

Vòng đời lặng lẽ bước trầm luân,
Ngoảnh lại chao ôi quá thất tuần!
Trước ngõ đào bông chào Chúa Tết
Vườn sau lan nụ vẫy Đông Quân
Quê nuôi đêm tạm chờ năm lụn
Đất mẹ ngày thêm tiễn tháng nhuần
xem tiếp

This entry was posted on February 16, 2017, in Thơ and tagged .

Vào “Nhà”… Nhặt Ra Vài Nét

Tạp ghi của Mai Quang

Xin  được nói liền, xác định rõ “Nhà”  nói đây có trên thực địa, có địa chỉ Bưu điện, vùng Thị trấn Westminster, quận Cam, tiểu bang California, Hoa kỳ và “Nhà” nói đó còn là trang Facebook cá nhân, trên thế giới phẳng thuộc không gian ảo.
“Nhà” của ai?
–  Của đôi họa sĩ tài danh: Trương Đình Uyên và Ái Lan
xem tiếp

Đọc Minh Văn trên chuông chùa Thanh Lương, làng Nhĩ Sự, Cảm Tác

WTL (3).JPGCổng tam quan

 

Đúc hồng chung cổ tự Thanh Lương,
Minh chứng công trình: Tổ Bửu Dương
Đại Việt văn thơm hồn thúy trúc
Cảnh Hưng vẻ đọng nét triều cương
Ba trăm năm đó bao hưng phế
Một sát na kia mấy tịch thường
Nhĩ Sự gió đưa hồi gọi thức
Người xưa ơi, bóng dáng hà phương?!
xem tiếp

This entry was posted on June 21, 2016, in Thơ and tagged .

Vịnh Thúc Sinh

Cảnh Thúc Sinh gặp Kiều – Nguồn: Internet

 

Đâu riêng sinh thói bốc rời,
Đắm nguyệt, say hoa vốn tính trời
Trách chàng sợ vợ kia không nhỉ?
Kinh máu ghen cuồng ấy lắm nơi!
Phong lưu hết mực
Khổ lụy như chơi
đọc tiếp

This entry was posted on May 15, 2016, in Thơ and tagged .

Vịnh Tú Bà

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

 

Má mì khét tiếng lầu xanh,
Lập kế sinh nhai chỗ nhị vành
Tiếp thị bên màn: thằng họ Mã
Lòi chòi dưới trướng: đứa tên Khanh
đọc tiếp

This entry was posted on May 2, 2016, in Thơ and tagged .

Vịnh Sở Khanh

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

 

Lanh mưu giả dạng nho phong,
Họa vận vài câu chữ lấy lòng
Choáng váng dặm bồ cơn lửa hạ,
Tơi bời vóc liễu trận mưa đông
Chữ đề tích việt
Ngựa quất truy phong
xem tiếp

This entry was posted on April 22, 2016, in Thơ and tagged .

Vịnh Mã Giám Sinh

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

 

Bộ cánh văn nhân đổi mấy quan?
Bốn trăm mua đứt cái thoa vàng
Trộm thừa cơ hớt, tay rà khóa
Mèo gặp thời xơi, cẳng tót giàn
Phong tình nết xảo
Chiêu tập màu gian
xem tiếp

This entry was posted on April 21, 2016, in Thơ and tagged .

Vịnh Hồ Tôn Hiến

Hồ Tôn Hiến & Thúy Kiều nguồn: Internet

Hồ Tôn Hiến & Thúy Kiều
nguồn: Internet

 

Danh vang Tổng đốc một vùng,
Ra tài báo bổ, rõ tôi trung
Cao kế vốn là trôn phụ nữ
Kỳ công khéo đó mặt anh hùng
xem tiếp

This entry was posted on April 7, 2016, in Thơ and tagged .