Tag Archive | Lê Thị Hàn

Xuân Vẫn Còn Xanh

CHÀO XUÂN
Sơn dầu trên bố, 24” x 18”
Trương Vũ thực hiện tháng 3 năm 2020

Chào em bên nắng chan hòa
Niềm vui như đã vỡ òa trong anh
Em đứng đó, anh về đây
Hồn Xuân man mác thoáng bay mây trời

Anh chào em giữa giàn hoa
Mùa Xuân thay áo đón mời đôi ta
Sắc Xuân rộn rã quanh nhà
Hồn Xuân đang nói đang cười thiết tha
xem tiếp

Advertisement

Mưa Sầu Đông

hoa sau dong
Nguồn: Internet

Xuân ấy em đi hẹn trở về
Sầu đông hoa tím buồn lê thê
Dịu hiền tâp vở ôm nghiêng nón
Lặng lẽ anh theo chỉ dám nhìn

Trong Thành anh tiễn em về đó
Biết nói gì, đâu dám ngỏ lời
Anh đã yêu em từ ngày nọ
Mưa chiều theo bước chúng mình rơi
xem tiếp

Hội Trăng Sao

Fantastic, uv, uvprintposter, Aluminum
The Starry Night by Van Gogh

Đêm qua trăng sáng khắp Trời
Trăng trong như ngọc Trăng mời mọc em
Mời ra xem Hội Trăng Sao
Một Trời lấp lánh lao xao ăn mừng

Mừng cho sắp hết dịch rồi
Mừng cho năm tới đến hồi gặp nhau
Mừng cho thuốc chữa được mau
Mọi nhà yên ấm trước sau an lành
xem tiếp