Tag Archive | Emily Dickinson

Hai Thi Sĩ Nữ Trùng Tên Thánh

Hồ Thị Ngọc Trang

Stream Gisle Kverndokk | Listen to Four Sad Songs - Poems by Emily Brontë - The Summer Garden playlist online for free on SoundCloudEmily Dickinson - Poems, Quotes & Death - Biography
Emily Brontë (1818-1848) & Emily Dickinson (1830-1886)

SOME KEEP THE SABATH của Emily Dickinson

Some keep the Sabbath going to Church –
I keep it, staying at Home –
With a Bobolink for a Chorister –
And an Orchard, for a Dome –

Some keep the Sabbath in Surplice –
I, just wear my Wings –
And instead of tolling the Bell, for Church,
Our little Sexton – sings.
xem tiếp

I NEVER SAW A MOOR của Emily Dickinson và Trào lưu Siêu nghiệm Mỹ

Hồ Thị Ngọc Trang

Emily Dickinson - Poems, Quotes & Death - Biography
Emily Dickinson (1830-1886)

Transcendentalism, một nhánh của Romanticism, có xuất xứ từ Ấn, Âu nhưng thể hiện rõ trong văn chương Mỹ đầu thế kỷ XIX. Transcendentalism có thể vừa dịch là trào lưu siêu nghiệm vừa là thuyết siêu nghiệm. (Tiếp đầu ngữ trans là “siêu”, một số người khác dịch là “tiên nghiệm”, theo tôi, là không đúng vì trans là vượt xa hơn – beyond – chẳng phải là có trước – before). Theo các lý thuyết gia Mỹ thì siêu nghiệm, nói một cách đơn giản nhất, là có những điều trái tim biết, cái đầu không biết. Chân lý nằm ở trực giác, không ở trong ống nghiệm. Và với I NEVER SAW A MOOR, Emily Dickinson (1830-1886) là một transcendentalist chính hiệu:
xem tiếp

Sự Tồn Tại Độc Sáng Của Thi Sĩ

Hồ Thị Ngọc Trang

Đâu là bổn phận đầu tiên của thi sĩ? Câu trả lời thật ngắn: Tồn tại độc sáng. Thật hổ thẹn khi một cá nhân được tính theo từng mớ, từng rổ, theo hàng chục, hàng trăm, nhất là khi cá nhân đó lại là thi sĩ. Emily Dickinson (1830- 1886) là thi sĩ nữ đặc sắc của văn học Mỹ mà mỗi bài thơ là một viên ngọc quý duy nhất. Ngay trong trường hợp đề tài mà bà viết vốn phổ biến và đã được nhiều người trước bà đề cập đến, tương quan giữa chân lý và cái đẹp, chẳng hạn, thì Emily vẫn tồn tại độc sáng.
xem tiếp