Tag Archive | Đỗ Quý Toàn

Trò Chuyện Thơ – Du Tử Lê & Đỗ Quý Toàn

Xin chia sẻ với các bạn buổi trò chuyện về thơ của Trần Dạ Từ do Du Tử Lê và Đỗ Quý Toàn phụ trách trong Đêm Thơ Nhạc Trần Dạ Từ tại Việt Báo Gallery, Westminster, California ngày 16/11/2018.

Một buổi trò chuyện rất thú vị!
https://www.youtube.com/watch?v=dCxqQ7PooJk”