Tag Archive | Bùi Khiết

The Old Horse and his journey | Ngựa Già và hành trình của hắn

BÙI KHIẾT
[English translation by Đặng Vũ Vương]

tặng ngô thế vinh
to my friend ngô thế vinh

NHỚ VỀ NGƯỜI BẠN TẤM CÁM NGHIÊU ĐỀ 1939 – 1998 NGÔ THẾ VINH Bài viết chỉ là hồi tưởng với những kỷ niệm rất riêng tư về một người bạn tấm cám Nghiêu Đề, với mối giao tình hơn nửa thế kỷ; người viết không ở trong giới hội hoạ nên cũng ...
Bìa tiểu thuyết Mây Bão của Ngô Thế Vinh
với tranh Ngựa của Nghiêu Đề

Ngựa già với cỗ xe khá nặng
The old horse pulling a fairly heavy cart
Leo đồi cao dốc tới Đỉnh Trời
Going uphill towards the Apex of the Sky
Mùa đông gió cấu vào da thịt
The winter gale bitingly cut his flesh
Cỏ bên đường vàng khô. Khó hồi sinh
The dry yellow grass dying at roadsides
Continue reading

Ngựa già và hành trình của hắn

BÙI KHIẾT
tặng Ngô Thế Vinh

NHỚ VỀ NGƯỜI BẠN TẤM CÁM NGHIÊU ĐỀ 1939 – 1998 NGÔ THẾ VINH Bài viết chỉ là hồi tưởng với những kỷ niệm rất riêng tư về một người bạn tấm cám Nghiêu Đề, với mối giao tình hơn nửa thế kỷ; người viết không ở trong giới hội hoạ nên cũng ...
Bìa tiểu thuyết Mây Bão của Ngô Thế Vinh
với tranh Ngựa của Nghiêu Đề

Ngựa già với cỗ xe khá nặng
Leo đồi cao dốc tới Đỉnh Trời
Mùa đông gió cấu vào da thịt
Cỏ bên đường vàng khô. Khó hồi sinh
Sông phía trước sóng mềm trầm lặng
Nằm phơi mình nghĩ tới phù sa
xem tiếp