Archives

Đưa Em Về Huế

Theo em về Huế
Tranh Đinh Cường

anh sẽ đưa em về Huế
ngắm lại giòng sông xưa
tựa bên thành cầu cũ
mà nhớ tình đôi ta

anh sẽ đưa em về Huế
ghé chợ Đông Ba thăm
ăn lại chiếc bánh nậm
hương lá chuối thơm nồng
xem tiếp

Advertisements

Lịch Mới

Egon Schiele Paintings 2018 Wall Calendar

Tôi treo cuốn lịch mới có hai tháng Mười Hai – một tháng cuối năm nay, một tháng cho năm tới…

Người in lịch muốn nói Năm-Mười-Ba-Tháng chăng? Hay là Chưa-Hết-Năm, treo lịch mới… cũng được?

Ai cũng muốn mình bước đuổi kịp bóng-thời-gian! Không riêng gì Việt Nam mà… thế giới đều thế?
xem tiếp

Cõi Miền Chịu Chơi

Bùi Giáng
sơn dầu trên carton
đinhcường

((Yêu cầu cô bán cho tôi, một bó rau muống chịu chơi quê nhà – BG)

Hồ Đình Nghiêm – để nhớ anh Đinh Cường.

Biết mình thích thơ Bùi Giáng, họa sĩ Đinh Cường từ Virginia gửi tặng cuốn “Đười Ươi Chân Kinh” do nhà xuất bản Nhã Nam mới phát hành trong nước. Sách đến vào ngày Montréal đổ tuyết đột ngột, tuyết lạ thường chẳng lạnh một mảy may. “Hn ph th đ lc hn cõi l, su ph xanh t ba n em đi, tuyết tri Tây có nguôi lãng nhng gì”.
xem tiếp

dấu biển

tặng Trương Vũ


NHỮNG VẾT THƯƠNG TRONG HOÀI NIỆM
sơn dầu trên bố 20” X 16”, Trương Vũ thực hiện tháng 12 năm 2016.

suy tư bỏ mặc dung hờ
cuộc tranh bày vẽ ngọn hơ lửa đầy
biển về mằn mặn hai vai
em nơi châu lục
tôi ngoài chân sương
xem tiếp