Archives

Tết Ly Hương

Trong lúc ngoài vườn ngập tuyết bời bời, cành forsythia trong nhà Thái Kim Lan ở München vẫn ra hoa rực rỡ. Ảnh: TKL


CÀNH MAI NGÀY TẾT

Thương tặng chị Thái Kim Lan

Ngoài vườn sân tuyết ngập
Giá băng lạnh buốt hồn
Trong nhà mai rực rỡ
Ấm áp tết ly hương
xem tiếp

Advertisements

Ngày Xuân

Áo mới ngày Tếttranh Mai Thứ

Như trong truyện cổ tích
Một bà tiên hiện ra
Cầm đũa thần gõ nhẹ
Úm ba la… ba la…

Bỗng thấy mình nhỏ lại
Thuở còn thơ bé thơ
Xúng xính quần áo mới
Tóc ngang vai, cột nơ
xem tiếp