Archives

Người đi

"Chiều nay thấy con chim đỏ trong rừng đông mà nhớ Bố " sơn dầu, 18 inches x 20 inches 18.1.2016 đinh trường chinh

“Chiều nay thấy con chim đỏ trong rừng đông mà nhớ Bố “
sơn dầu, 18 inches x 20 inches
18.1.2016
đinh trường chinh

 

Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!
(Thâm Tâm – Tống Biệt Hành)

Cũng phải nói, dẫu muộn màng
Lời chia tay, chẳng dễ dàng chi đâu
Người đi cây cỏ u sầu
Rừng Natick cũng nhuốm màu tang thương
Thế giới đã vắng Đinh Cường [1]
Con chim đỏ hót khúc buồn tiễn đưa
xem tiếp