Archives

8 phút 46 giây

minh họa. đinh trường chinh

trong 8 phút 46 giây đó
bạn đang làm gì?

có thể bạn vẫn còn ở nhà
trong mùa cách ly
đi qua, đi lại
trong tiếng máy lạnh rì rầm
hay nghe hơi máy sưởi đang mở lên
thật ấm
ở một phía khác của địa cầu.
xem tiếp

Tranh Duyên – Nhớ Tiếng Ông Cười

Bác sĩ Lê Thế Linh (03/07/1928 – 05/19/2020)
nhớ tiếng ông cười
may 28.2020. duyên vẽ.

Trang blog Trần Thị Nguyệt Mai & thân hữu xin được chia buồn cùng
anh chị Tùng Duyên và thân quyến của Bác sĩ Lê Thế Linh.

Nguyện cầu hương linh Bác sẽ về cõi An Lạc của Đức Phật A Di Đà.