tháng năm là mộng đang đi

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

Thang nam la mong dang di

1.
Tháng năm là mộng đang đi
Thời gian rót lại một thì thầm xưa
Mùa đông khép nép dạ thưa
Cành xuân tơ ngó đã vừa đơm hoa
Vòng tay mở rất quê nhà
Trông lên đôi mắt đã là quê hương

2.
Già thêm một tuổi đất tròn
Nghe con gió vẫn ngọn nguồn ban sơ
Tháng năm, câu chuyện tình cờ,
Mỗi bình minh lại tinh mơ mặt trời
Con sơn ca hót nên lời
Đóa hướng dương nở mặt người bước đi

3.
Lang thang cõi mộng đôi khi
Lọt vào một chút yêu vì nhân gian
Tháng năm. Du hí tình tang
Chiêm bao. Vướng sợi tơ vàng mùa xuân
Chân này bước nọ lần khân
Ô con đường mộng đã vân vi đời…

Advertisement