Tạ tình

Pin on Products
Nguồn: Internet

Cám ơn người
Đã cho tôi niềm vui
Trong nỗi buồn
Đã cho tôi niềm tin
Trong cơn bối rối

Cám ơn người
Là hạt nước
Là cơn mưa
Trên đoạn đời sa mạc

Cám ơn người
Xua vội màn đêm
Thắp sáng trăng sao
Soi nẻo về u tối

Cám ơn người
Tỏa rạng bình minh
Chan nắng ban mai
Lên cõi lòng khô héo

Cám ơn người
Cắm hộ cành hoa
Cho căn phòng bơ vơ
Bỗng thơm mùi hương nhớ

TRANG CHÂU

Advertisement