Mỗi Đường Tóc Tưởng Mấy Nhiêu Sông

Romantic Paintings of Women by An He | Romantic paintings, Musical art, Art music
Art by An He

Hôm nay không biết mưa hay nắng… Khí tượng không tin tức mới nào! Có thể không mưa không cả nắng… mà mưa hay nắng có làm sao?

Trời mù không phải sương mù phủ. Hơi nước bốc mù, chắc thế thôi. Có thấy quạ bay về mái ngói, vườn tôi chim hót cũng vui vui…

Bánh mì tôi xé cho bầy quạ. Tôi quét sân cho chim sẻ về. Rất nhớ bồ câu, chưa thấy chúng. Rất chờ bươm bướm… bướm chưa bay!

Dừng chân tôi ngó hoa hồng trắng. Màu trắng lâu nay… chỉ một màu! Tôi vẫn lâu nay lòng vẫn thế, nhớ hoài Đà Lạt, nhớ nao nao…

Nhớ ai mở cửa nhìn hoa nở… rồi khép cửa vào, một buổi mai! Hồi đó tôi người trai rất trẻ không hề Đất Nước lại Thiên Thu!

*
Tôi đi… mới đó, hai Thiên Kỷ, là đã lâu rồi… cuộc đổi thay! Tôi, bạn bè thân: mưa với nắng, bão bùng, động đất… việc, chân tay!

Nghĩ thương Cha Mẹ không còn nữa, tay với chân, xuơng ở dưới mồ… Mưa nắng không cần lau cái mặt… chỉ cần nhang khói… mỗi ngày thưa!

Nghĩ thương, tha thiết ngôi trường cũ… có thể người ta phát triển thêm, thay đổi màu sơn cho cánh cửa, thay cả cỏ hoa cho tôn nghiêm?

Trời ơi chỉ chút mưa và nắng, tôi nhớ mông lung đến não nùng… Bươm bướm có bay về chắc thấy tôi còn ngoài ngõ nâng hoa hôn…

Em là hoa trắng, hoa hồng trắng… má phấn ngày xưa phơn phớt hồng… mỗi ngón tay xưa là nỗi nhớ, mỗi đường tóc tưởng mấy nhiêu sông…

Trần Vấn Lệ

Advertisement