Giới thiệu tạp chí Ngôn Ngữ số 24 – tháng 3-2023

Nguyệt Mai đã nhận được

NGÔN NGỮ SỐ 24
TẠP CHÍ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
Phát hành: 1/3/2023
Thơ Văn Ngôn Ngữ
Giới thiệu văn thi sĩ Trần Hoài Thư

T?p Chí Ngôn Ng? S? 24 (1 tháng 3 nam 2023)

NHÓM CHỦ TRƯƠNG: Luân Hoán – Song Thao – Nguyễn Vy Khanh – Hồ Đình Nghiêm – Lê Hân

CỘNG TÁC TRONG SỐ NÀY: Ben OH, Cao Nguyên, Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh, Chu Nguyên Thảo, Chu Vương Miện, Dan Hoàng, Dung Thị Vân, Đặng Hiền, Đặng Phú Phong, Điệp Nguyễn, Đinh Cường, Đoàn Nhã Văn, Đỗ Nghê Đỗ Hồng Ngọc, Hà Khánh Quân, Hoàng Quân, Hoàng Xuân Sơn, Hồ Chí Bửu, Hồ Đình Nghiêm, Hùng Nguyễn, Huỳnh Liễu Ngạn, Kim Huệ, Letamanh, Lê Hân, Lê Hứa Huyền Trân, Lê Hữu Minh Toán, Lê Minh Hiền, Lưu Lãng Khách, M.H. Hoài Linh Phương, Ngàn Thương, Nguyên Cẩn, Nguyên Thu, Nguyễn An Bình, Nguyễn Châu, Nguyễn Đình Phượng Uyển, Nguyễn Đức Nam, Nguyễn Hàn Chung, Nguyễn Kiến Thiết, Nguyễn Lệ Uyên, Nguyễn Minh Nữu, Nguyễn Thái Dương, Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Trọng Lĩnh, Nguyễn Văn Điều, Nguyễn Văn Gia, Nguyễn Vy Khanh, Ngự Thuyết, NP Phan, Phạm Cao Hoàng, Phan Huyền Thư, Phan Việt Thủy, Phương Tấn, Quan Dương, Song Thao, Thái Tú Hạp, Thanh Trắc Nguyễn Văn, Thiếu Khanh, Thục Uyên, Thy An, Tiểu Lục Thần Phong, Tiểu Nguyệt, Tôn Nữ Mỹ Hạnh, Trần C. Trí, Trần Đình Sơn Cước, Trần Huiền Ân, Trần Quang Châu, Trần Thanh Quang, Trần Thị Nguyệt Mai, Trần Vấn Lệ, Trần Yên Hòa, Triều Hoa Đại, Trúc Lan, Trung Chính Hồ, Trương Xuân Mẫn, Vinh Hồ, Võ Miên Trường, Võ Phú, Vũ Đình Huy, Vũ Khắc Tĩnh, Vũ Trọng Quang, Xuyên Trà.

BÌA: Uyên Nguyên Trần Triết
TRANH BÌA: Uyên Nguyên Trần Triết
DÀN TRANG: Lê Hân
ĐỌC BẢN THẢO: Trần Thị Nguyệt Mai

LIÊN LẠC: Thư và bài vở mời gởi về:
– Luân Hoán: lebao_hoang@yahoo.com
– Song Thao: tatrungson@hotmail.com

Các bạn có thể mua số báo trên qua nhà phát hành https://www.barnesandnoble.com
hoặc liên lạc với Nhà xuất bản Nhân Ảnh:
Mr. Lê Hân: (408) 722-5626
han.le3359@gmail.com
Nếu ở Việt Nam, bạn đọc có thể liên lạc với:
Công Nguyễn: (84) 090 845-1154
congnguyen.zc@gmail.com

Chân thành cảm ơn anh Lê Hân và trân trọng giới thiệu cùng quý thân hữu.

Advertisement