Mừng Hòa Thượng Thích Thanh Từ 100 tuổi!

Lễ khánh thọ bách tuế Trưởng lão Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ tại tổ đình Thường Chiếu
Lễ khánh thọ bách tuế Trưởng lão Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ tại tổ đình Thường Chiếu vào ngày 30.12.2022 nhằm ngày mùng 8 tháng chạp năm Nhâm Dần

MỪNG HÒA THƯỢNG THÍCH THANH TỪ 100 TUỔI!
Video này chắc cũng gần 3 năm, L post lại để nhớ ơn vị Hòa Thượng đã một đời gầy dựng lại Thiền Tông Việt Nam và trùng hưng dòng Thiền Trúc Lâm. Dòng Thiền Trúc Lâm bây giờ đã có hơn 100 trung tâm cả Việt Nam, Úc, Pháp, Đức, Canada và Hoa Kỳ.
Hòa Thượng năm nay trăm tuổi, L về mừng đại thọ ngài và ở đó làm việc khoảng 3 tuần. Nếu các bạn muốn tham dự, có thể cho L biết.
Video chỉ có 6 phút, hãy lắng lòng nghe một chút đạo pháp nói về cuộc đời của ngài, để thấy người người tiếp nói con đường Phật Giáo vì chúng sinh.

MOST VENERABLE THICH THANH TU IS 100 YEARS OLD.
This video is nearly 3 years old. I repost in appreciation to Venerable Master Thích Thanh Từ for rebuilding Zen Buddhism in Vietnam and for reviving the Truc Lam Zen lineage. The Truc Lam lineage is now over 100 centers across Vietnam, Australia, France, Germany, Canada, and the United States.
This year I return to Vietnam to celebrate his 100th birthday and to work at Thuong Chieu monastery for 3 weeks. If you want to join me, let me know.
This video is only 6 minutes long but you can hear about his life. People continue to follow Buddha.

Advertisement