Thơ Trần Hoài Thư

Trần Hoài Thư
by Nguyễn Quang Chơn

1.
Thời gian chỉ đợi ngày này
Là ngày thứ sáu thăm người tình nhân
Hai càng bám với trái tim
Hai chân bước mạnh trên đường hành lang
Cám ơn mình, ngồi xe lăn
Để tôi còn biết nợ nần phu thê

2.
Thời gian không đợi ngày này
Mà sao lại đến để (tôi) nằm ở đây
Với năm ngày dài mệt mê
Với hai tay đầy dấu bầm kim đâm
Với ba bịch máu Quan Âm
Truyền vào thân thể dập bầm nạn tai
Cảm ơn giọt máu ân nhân
Cứu tôi thoát khỏi huyệt đào trần gian
Để tôi vịn lại hai càng
Chiếc xe lăn, không, chiếc xe tình dấu yêu

Trần Hoài Thư
1.2.2023