Thiệp Tết Quý Mão

Đinh Trường Giang thực hiện

không mèo
nhưng là mèo

Mèo (Kim Thủy Mộc Hỏa Thổ)

Bóng mèo
trải dài Xuân Hạ Thu Đông, Xuân