Linh Ứng


Tranh Saatchi Art

một hồi gió rợp muôn phương
chợt nghe thanh nhạc qua đường gọi tên
bay lên. bay
lên. thầm lên
hoàng hôn lạc diệp
chuông rền ban mai
đợi nhau thoăn thoắt hình hài
rã riêng tình mới
miệt mài trăng sao
còn ở đây
tới lúc nào
những khuôn lệ ngọc cúi chào mi sương
hồn cưu mang
với ngộ thường
thì mắt xanh thúy đã tường chiêm bao

hoàng xuân sơn
16 jan.2023