Đông Sơ

280 Best SNOW PICTURES ideas | snow, winter scenes, snow pictures
Nguồn: Internet

Một mớ thi ngôn vô nghĩa khiến anh loạng choạng giữa cái rét đầu đông
em thì xa
và mây không cánh *
điểm vỡ của trận nhớ làm toang chiếc võng nắng ngùi ngùi
lưới chàm xanh đất
anh thì gần
và nhân thân chiếc vớ tuột

Trong mạch máu kẻ du hành
bồng bột
anh mắc kẹt rất lâu nơi trạm dừng vô tuyến
đời vân vi không nghe thấy gì
ngoài sự im lặng của đất

Những hạt sạn vung vãi
cứa hồng gót son loài di điểu
đâu có tiếng hát nào muốn trụ lại đời băng giá
giọng trời thất thanh
khi em cuống quýt nơi phòng thu âm của dụ ngôn
những kẻ nâng cốc cường toan
chai rượu đỏ rót tràn kẽ sóng
hơi thuốc mòn núm khuếch âm

Hãy cùng người ấy đồng ca bài ưu việt
rồi lưu dân vào nấm mồ chất xám
những mạch máu li ti đi chết
khi đường về tim vỡ ra
điện đài hoang phế

Còn chút nhiệt lượng
anh với mùa màng đồng hành
qua những chặng đêm rúc đầy tiếng cú
một hai đóm lân tinh
bám đuôi con thằn lằn thiện nguyện
thơ dính trần nhà lấm lem
mùi áo nghĩa

Ghi vội lên giấy đêm nay
kẻ ra đi người điền khuyết
đường buồn chặng gió qua
thơ dại ngây mềm những luống chân lấm
biển sông nhòa nhạt

Mưa bay hồi ức
sợi kim thuyên chỉ rối
đời
trắng đắp từng mụn vá
không ai chờ nắng than lạnh
cây củi trôi duềnh nhánh tuổi đông sơ
dưới đồi nghi ngút
gió lên trời thông thống hoa bay

Và tuyết. và hạt khói
thốc
cơn nhẩm tính đời hân ly
lâm lụy tình
thở rẩy run lời thong manh gió sớm
rạn dưới biên thùy.

hoàng xuân sơn
7 novembre,2022

*Tâm Sự Gửi Về Đâu, Lê Minh Ngọc

Advertisement