Tranh & Thơ Lê Ký Thương

Tình rụng – tranh Lê Ký Thương

MẶT TRỜI KIM PHƯỚC

Ta về rách nửa mặt trăng
Nghiêng chân một bước đất gầm nổ tung
Mở ra trăm cửa khôn cùng
Loay hoay kinh kệ, lộn sòng u mê

Ta về cỏ động canh khuya
Sương vườn em nổ muôn tia máu hồng
Đầm đìa cả bãi hư không
Con thuyền bát nhã chuyển vòng pháp luân

Ta về đạp đổ thế gian
Dựng trời Kim Phước thi ân cho đời.

Phan Rang, 1969

 

TRÊN ĐƯỜNG VỀ TA CA
Thò tay mà ngắt ngọn ngò
Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ
(Ca dao)

Ngò thơm phức trả canh chua
Ai ngang qua đó mời vô nếm giùm
Mẹ tôi còn nhóm chợ Đông
Chị tôi theo chồng ở tận phương xa
Em tôi tát nước chưa về
Không người tôi phải lo bề nấu ăn

Cô Ba nó ơi mần răng
Cô Ba nó ơi mần răng mà cười!

Phan Rang, 1969

 

LUNG LINH

Nắng lung linh mặt đường
Như dòng sông đương chảy
Em-Áo-Trắng tới trường
Lung linh như sương vậy.

Phan Rang, 1969

Lê Ký Thương