Phân tích Tràng Giang của nhà thơ Huy Cận hay nhất - Mobitool
Ảnh minh họa: Internet

Và rồi cũng chẳng tới đâu
nước trôi vẫn nước
qua cầu thản nhiên
và quánh
đặc
vẫn xứ, miền
chim bay không nổi
cuồng điên ghế ngồi
không nhớ người
chẳng nhớ ai
và rồi chỉ nhớ mình nơi
thất thần
chai cứng rồi
mụt. nhọt
thân
có đau thì cũng chỉ ngần ấy thôi
ngó rất lâu
ở trên trời
và rồi cũng chỉ rụng rơi
bóng
chiều
)(
h o à n g x u â n s ơ n
2 3 n o v e m b r e 2 2

Advertisement