Sầu Thu (Automne triste)

Nhạc và lời: Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Ca sĩ trình bày: Nguyên Tân
(Bài hát trích từ Album số 2 – Ca Khúc Mùa Thu – của nữ nhạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Diễm.)