Giới thiệu KBC tháng 12/2022

Nguyệt Mai trân trọng giới thiệu:

Nguyệt San KBC – tháng 12/2022
ĐỜI LÍNH 
Bảo Định NGUYỄN HỮU CHẾ


Thiếu Tá VNCH Nguyễn Hữu Chế là chỉ huy tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn 43 thuộc quyền tăng phái của lữ đoàn 1 Nhảy Dù đã ở lại núi thị và triệt thoái sau cùng. Tiểu đoàn này thuộc quyền sư đoàn 18 bộ binh VNCH dưới sự chỉ huy của Thiếu Tướng Lê Minh Đảo.
Trong lúc rút lui trong rừng của tiểu đoàn này, nổi lên câu chuyện khiến người ta nhớ nhất. Đó chính là hình ảnh đu càng trực thăng để thoát hiểm của Thiếu tá Nguyễn Hữu Chế trong cuộc lui quân. Vậy sự thật của câu chuyện đu càng trực thăng đó như thế nào? Xin đọc KBC tháng 12/2022 sẽ hiểu hơn về câu chuyện này.
Cũng nói thêm là sau khi về đến căn cứ, Thiếu tá Nguyễn Hữu Chế đã cùng các đơn vị thuộc quyền đã tiếp tục tham gia những trận đánh cuối cùng của VNCH cho đến ngày cuối cùng 30/4/1975. Cũng sau khi tướng Dương Văn Minh đọc lệnh đầu hàng thì có rất nhiều vị tướng lãnh của quân lực VNCH đã tuẫn tiết như: Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai, Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Phạm Văn Phú, Nguyễn Văn Viên…
Những chiến binh khác thì tiếp tục chiến đấu như Trung úy Trang Văn Thành, Đại tá Hồ Ngọc Cẩn, Trung úy Tào Thuận, Thiếu tá Trương Phùng….

Chân thành cảm ơn Nguyệt san KBC
đều đặn giữ lại cho thế hệ mai sau
những trang quân sử viết bằng máu và nước mắt
của những người lính và cấp chỉ huy của họ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
.

Địa chỉ tòa soạn KBC:
9353 Bolsa Avenue, K17
Westminster, CA 92683, USA
Email: nguyetsanKBC@gmail.com hoặc ngudihi@gmail.com