Đọng lại, phía mi mắt


Ekaterina Grigorieva

Không phải là nước mắt
lệ đã khô lâu rồi
một ai đã từng hát
[như thế]

Chiếc mùi soa thời tình
không còn ai nhớ lấy
những tay áo quẹt ngang
những lằn mắt sưng tấy

Thời đại của đa dụng
giấy lau rồi bỏ đi
những chuyện tình quên đi
những người tình bỏ đi

Chữ không còn lồng nhau
những cái tên bứt lìa
chiếc khăn màu phóng xạ

Cái gì còn đọng lại
trên mi mắt bồi hồi
ôi chỉ là hạt bụi
của một thời man khai

h o à n g x u â n s ơ n
7.9.22

Advertisement