Mùa Hè Thật Ngắn


Gayle Kabaker

điểm tâm cây
có lá mừng
chút hây hây gió
của chưng cất nồm
mùa hè rổn rảng vòng ôm
nắng thì kêu mệt
người lồm cồm đi
thẫm xanh hái vội nhu mì
tặng vườn nhà đẹp
hoa thi đóa mùa
rồi người thầm đếm giấc mơ
mệt chân ngồi nghỉ
cùng thơ thẩn này
giản dị như cầm ngón tay
vẽ thêm một nét chơn mày
của mưa

h o à n g x u â n s ơ n
hai mươi mốt tháng bảy,
năm 2020

Advertisement