Giới thiệu KBC tháng 5, 6 & 7/2022

Nguyệt Mai đã nhận được:

1) Nguyệt San KBC – tháng 5/2022
MẬU THÂN 1968 – AN LỘC 1972 – UKRAINE 2022 – BUCHA 2022

2) Nguyệt San KBC – tháng 6/2022
ĐẠI TÁ TQLC TANGO NGUYỄN THÀNH TRÍ

3) Nguyệt San KBC – tháng 7/2022
VĨNH BIỆT NGƯỜI LÍNH CẦM BÚT HOÀI ZIANG DUY

Nguyệt san KBC đều đặn giữ lại cho thế hệ mai sau
những trang quân sử viết bằng máu và nước mắt
của những người lính và cấp chỉ huy của họ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Chân thành cảm ơn anh Nguyễn Đình Hiếu
và xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc khắp nơi.

Địa chỉ tòa soạn KBC:
9353 Bolsa Avenue, K17
Westminster, CA 92683, USA
Email: nguyetsanKBC@gmail.com hoặc ngudihi@gmail.com