Giới thiệu tạp chí Ngôn Ngữ số 20 – tháng 7-2022

Trân trọng giới thiệu:

NGÔN NGỮ SỐ 20
TẠP CHÍ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
Phát hành: 7/1/2022

NHÓM CHỦ TRƯƠNG:
Luân Hoán – Song Thao – Nguyễn Vy Khanh – Hồ Đình Nghiêm – Lê Hân

CỘNG TÁC TRONG SỐ NÀY:
Ben Oh, Biển Cát, Bùi Dũng, Cái Trọng Ty, Cao Nguyên, Chu Vương Miện, Dan Hoàng, Dung Thị Vân, Đặng Kim Côn, Đặng Hiền, Đặng Xuân Xuyến, Đinh Phụng Tiến, Đoàn Phương, Đỗ Duy Ngọc, Đỗ Trường, Kiều Huệ, Hà Thiên Sơn, Hoài Huyền Thanh, Hoàng Xuân Sơn, Hồ Chí Bửu, Hồ Đình Nghiêm, Hùng Nguyễn, Huỳnh Thị Quỳnh Nga, KC Nguyễn, Lâm Băng Phương, Lê Anh Dũng, Lê Chiều Giang, Lê Hân, Lê Hữu Minh Toán, Lê Minh Hiền, Lê Văn Trung, Luân Hoán, Lữ Quỳnh, Lưu Lăng Khách, Lương Thiếu Văn, Mai Tuyết, Minh Ngọc, Ngàn Thương, Ngữ An, Nguyên Bình, Nguyên Cẩn, Nguyễn An Bình, Nguyễn Đình Phượng Uyển, Nguyễn Đức An, Nguyễn Đức Nam, Nguyễn Hàn Chung, Nguyễn Hoàng Nguyên, Nguyễn Lê Hồng Hưng, Nguyễn Lệ Uyên, Nguyễn Nhã Tiên, Nguyễn Quốc Hưng, Nguyễn Sông Trẹm, Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thiên Nga, Nguyễn Văn Điều, Nguyễn Văn Gia, Nguyễn Viết Kim, Nguyễn Vy Khanh, Ninh Trần, NP Phan, Phạm Cao Hoàng, Phạm Thái Thanh Lan, Phan Văn Thạnh, Phương Tấn, Rose, Song Thao, Thái Tú Hạp, Thanh Trắc Nguyễn Văn, Thục Uyên, Thy An, Tiểu Lục Thần Phong, Tiểu Nguyệt, Tôn Nữ Mỹ Hạnh, Trang Châu, Trần Dzạ Lữ, Trần Đình Sơn Cước, Trần Hạ Vi, Trần Thị Nguyệt Mai, Trần Vấn Lệ, Triều Hoa Đại, Trung Chính Hồ, Trương Xuân Mẫn, Võ Phú, Vũ Khắc Tĩnh, Vương Hoài Uyên, Xuyên Trà.

BÌA: Uyên Nguyên Trần Triết
TRANH BÌA: Họa sĩ Pháp: Pierre-Louise Flouquet (1900-1967)
DÀN TRANG: Lê Hân
ĐỌC BẢN THẢO: Trần Thị Nguyệt Mai

LIÊN LẠC:
Thư và bài vở mời gởi về
– Luân Hoán: lebao_hoang@yahoo.com
– Song Thao: tatrungson@hotmail.com

Các bạn có thể mua số báo trên qua nhà phát hành https://www.amazon.com
hoặc liên lạc với Nhà xuất bản Nhân Ảnh:
Mr. Lê Hân:
hanle3359@gmail.com

Advertisement