Tưởng Niệm Nhạc Sĩ Cung Tiến [1938-2022]

Tranh DTC ve Cung Tien_Tranh chính
Tưởng niệm Nhạc sĩ Cung Tiến [1938-2022]
tranh Đình Trường Chinh

MỘT LINH HỒN TRONG SUỐT ĐANG BAY
Tưởng nhớ Cố Nhạc Sĩ Cung Tiến

Chim vẫn hót. Thềm vẫn vang bước nắng
Tôi ngồi nghe lá gió xôn xao
Ngày đi qua báo tin xuân bằn bặt

Người đi qua. Bóng ngân thinh lặng
Nhịp thời gian. Rơi động lá khô
Giật mình hương xưa. Mùa thu vắng

Người đi qua. Mùa xuân rưng rức ở
Lệ đá nào để dấu xanh ghi
Bước tài hoa đau lòng thiên cổ

Người đi qua. Cõi bụi hồng tư lự
Kia nghìn thu rớt lại một âm xưa
Vàng phổ độ bao trời lữ thứ

Người đi qua. Đàn gây lên cung nhớ
Đêm dài đâu. Để giấc hay mơ
Theo người về hát đời huyễn mộng

Thương bóng đa hẹn hò. Khóc nắng
Thương mùa thu vàng bao nhiêu là hương
Theo người đi. Dặm trường mây trắng

– Nguyễn Thị Khánh Minh
Upland, 6.7.2022

* Linh hồn trong suốt: chữ của nhà văn Khuất Đẩu
* Chữ nghiêng: ca từ của cố Nhạc sĩ Cung Tiến

***

NGUYỆT CẦM
[Tưởng niệm Nhạc sĩ Cung Tiến]

Hương xưa. Vàng
Trăng cũ
Khúc hát bay theo người
Lệ nào xanh như đá
Đêm tàn.
Vương hương rơi

Tiếng đàn đêm nguyệt tận
Xa tắp.
Cuối chân trời
Thoáng như ngàn tiếng gọi
Tiếc nuối một đời vui

Trăng không mơ màng sáng.
Trăng đỏ. Như
máu tươi.

– Lê Chiều Giang

Advertisement