Màu Tôi Thở

Beyond the Clouds'' Painting by Margo Tartart | Saatchi Art
Beyond the Clouds
Oil on Canvas by Margo Tartart

Tôi thở bằng màu nhạc
em cần không khí xanh
những nốt thơ luyến láy
trên khung cửa thị thành

Có khi trời bỏ ngõ
một mùa rong chơi xa
đêm ơi còn nán lại
châu quận mắt lệ nhòa

Làm sao con thuyền nhỏ
chở nhau xuôi mấy tình
qua sông rồi mới biết
những bến bờ lặng thinh

Những đường cam viền ngọ
nắng mù di căn trưa
không còn ai hát tiếp
một phiên khúc mới vừa

Chùm đá đen cẩm thạch
ngây men hồng ngọc trôi
như dấu huyền bôi xóa
không còn bài thơ tôi

h o à n g x u â n s ơ n
27.5.2022

Advertisement