Kính Mừng Phật Đản

Phật chỉ trăng
sơn dầu trên giấy 18 x 20 in
đinhcường

Đêm nay, Rằm tháng Tư Âm Lịch
Phật ra đời cứu độ chúng sinh
Hơn hai ngàn năm trăm năm hai chữ Thái Bình
Chỉ nhìn thấy trong đôi mắt từ bi của Phật!

Bao nhiêu biển dâu, tượng Phật còn kia, chưa nát
Phật đã là người, sống thác dĩ nhiên
Cung điện nguy nga, Phật chọn Cửa Thiền
Phật yên lặng. Phật muốn cõi đời yên ổn!

Bảy mươi hai vạn quyển Kinh là gần một triệu cuốn
Thiên hạ vẽ vời, tội nghiệp biết bao!
Phật không tham lam, Phật từ bỏ sang giàu
Phật không sân, si, Phật thấy rõ bến nào Bến Mê, Bến Giác.

Người đi tu Phật phải nhìn thấy trăng bằng mắt
Vầng trăng kia mới là Sự Thật!
Ngón tay của Phật cũng giống như ngón tay của mình…
Ánh sáng trăng giúp mình vượt qua điêu linh,

Bởi vậy mà: Sen Nở Trên Ao Bùn Rực Rỡ!

*
Đêm nay Rằm tháng Tư, ai ai cũng nhớ:
Phật Ra Đời Cứu Độ Nhân Gian
Tượng Phật có thể đúc bằng vàng
Tượng Phật cũng có thể làm bằng đất,

Trái tim người hiền lương là Trái Tim Châu Ngọc
Nếu mình giúp cho người lỡ vận sa cơ
Một chén cơm thôi là cho họ cả cơ đồ!
Trái tim mình vẫn còn nguyên như vầng trăng Rằm đó!

Cảm ơn những đóa sen từ bùn đen đã nở
Đẹp như Trăng không vướng chút hôi tanh…

Trần Vấn Lệ