Giới thiệu tạp chí Ngôn Ngữ số 19 – tháng 5-2022

Trân trọng giới thiệu:

NGÔN NGỮ SỐ 19
TẠP CHÍ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
Phát hành: 5/1/2022

NHÓM CHỦ TRƯƠNG:
Luân Hoán – Song Thao – Nguyễn Vy Khanh – Hồ Đình Nghiêm – Lê Hân

CỘNG TÁC TRONG SỐ NÀY:
Ben Oh, Biển Cát, Cao Nguyên, Chu Nguyên Thảo, Chu Vương Miện, Dan Hoàng, Diên Nghị, Dung Thị Vân, Duyên, Đào Minh Tuấn, Đặng Kim Côn, Đặng Hiền, Đỗ Duy Ngọc, Kiều Huệ, Hà Thiên Sơn, Hoàng Quân, Hoàng Xuân Sơn, Hồ Chí Bửu, Hồ Đình Nam, Hồ Đình Nghiêm, Hùng Nguyễn, Huỳnh Liễu Ngạn, Huỳnh Thị Quỳnh Nga, Lê Chiều Giang, Lê Đức Thịnh, Lê Hân, Lê Hữu Minh Toán, Lê Minh Hiền, Lê Văn Hiếu, Lê Văn Trung, Loan Nguyễn, Luân Hoán, Lữ Quỳnh, Lưu Lăng Khách, Lương Thiếu Văn, Mai Tuyết, Minh Ngọc, Ngọc Giao, Ngữ An, Nguyên Bình, Nguyễn An Bình, Nguyễn Châu, Nguyễn Đình Phượng Uyển, Nguyễn Đức Mù Sương, Nguyễn Đức Nam, Nguyễn Hải Thảo, Nguyễn Linh Quang, Nguyễn Minh Nữu, Nguyễn Quốc Hưng, Nguyễn Sông Trẹm, Nguyễn Thái Dương, Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Văn Điều, Nguyễn Văn Gia, Nguyễn Vũ Sinh, Nguyễn Vy Khanh, Ninh Trần, NP Phan, Phạm Cao Hoàng, Phạm Vũ Thịnh, Phương Tấn, Song Thao, Tiểu Lục Thần Phong, Thái NC, Thái Tú Hạp, Thiếu Khanh, Thục Uyên, Thy An, Tiểu Nguyệt, Tôn Nữ Mỹ Hạnh, Trần Đình Sơn Cước, Trần Hạ Vi, Trần Thị Nguyệt Mai, Trần Vấn Lệ, Triều Hoa Đại, Trịnh Bửu Hoài, Trung Chính Hồ, Trương Xuân Mẫn, Võ Phú, Võ Thị Như Hà, Vũ Trọng Quang, Xuyên Trà.

BÌA: Uyên Nguyên Trần Triết
DÀN TRANG: Lê Hân
ĐỌC BẢN THẢO: Trần Thị Nguyệt Mai

LIÊN LẠC:
Thư và bài vở mời gởi về
– Luân Hoán: lebao_hoang@yahoo.com
– Song Thao: tatrungson@hotmail.com

Các bạn có thể mua số báo trên qua nhà phát hành https://www.amazon.com
hoặc liên lạc với Nhà xuất bản Nhân Ảnh:
Mr. Lê Hân:
hanle3359@gmail.com