Giới thiệu tập truyện Mặc Niệm Chiến Tranh của Trần Hoài Thư & Giai Phẩm Thư Quán Bản Thảo số 98 tháng 5-2022

Nguyệt Mai đã nhận được:

MẶC NIỆM CHIẾN TRANH
tập truyện của Trần Hoài Thư
Xuất bản lần thứ nhất 1998
Tái bản tháng 3-2022 tại Hoa Kỳ
Trình bày, dàn trang: THT
Book binding: THT
Tranh: Đinh Trường Chinh
Bìa cứng, sách dày 218 trang, trên giấy đặc biệt
In tại cơ sở ấn loát: Thư Ấn Quán
&
Giai phẩm THƯ QUÁN BẢN THẢO
số 98 tháng 3-2022
chủ đề: Truyện ngắn Sơn Nam trên tuần báo Tiểu Thuyết Thứ Năm
gồm 13 truyện ngắn của Sơn Nam
Phần phụ lục gồm hai bài thơ về tháng tư của
Nguyên Vũ (1967) & Đặng Toản (2022)
Sưu tập, dàn trang, trình bày bìa: THT
Đánh máy: THT và bạn hữu
Đọc lại: TTNM
In ấn: cơ sở Thư Ấn Quán

Địa chỉ liên lạc: tranhoaithu16@gmail.com


Chân thành cảm ơn anh Trần Hoài Thư và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc khắp nơi.

@@@

Trích từ Thay Lời Mở của tập truyện MẶC NIỆM CHIẾN TRANH

Trần Hoài Thư một ngòi bút cũ đang viết về một định mệnh cũ, những cảnh, những người cũ, những thiết thân cũ, những xa xót cũ, những trở trăn của một thời lính trận. Ngòi bút Trần Hoài Thư hiên ngang, tung hoành trên một mặt trận mới. Trên mặt trận đó, anh đã hoàn thành những trang viết, mà theo anh đó là “những trang chất chứa những tháng ngày gầm thét bởi lửa đạn, mồ hôi và lệ nóng”, và vẫn theo Trần Hoài Thư, anh đã hoàn thành những cuốn truyện nói lên những tấm lòng nhân bản của người lính Miền Nam. Anh dõng dạc nói rằng văn chương thời chiến vẫn còn tồn tại, người lính mặc dù đã không còn cầm súng, nhưng vẫn còn ngòi viết.

Từ đó, Trần Hoài Thư thêm một lần nữa ra trận, thêm một lần nữa chiến đấu. Trần Hoài Thư đã nghẹn ngào nói với chị Chấn, với con anh Chấn như vậy, trước khi nghiêng ngả bước xuống khỏi bục gỗ.

Hình như Trần Hoài Thư vẫn là một Trần Hoài Thư thuở nào, một Trần Hoài Thư cũ.

– Trần Bang Thạch, Houston, tháng 9-1998

@@@

Trích từ THƯ TÒA SOẠN của Giai Phẩm TQBT số 98

Truyện của Sơn Nam rất nhiều, đăng rải rác trên các nhật báo hay tuần báo thủ đô.
Mặc dù có sự nỗ lực tìm tòi để cho ra đời ba tuyển tập truyện ngắn Sơn Nam, nhưng vẫn có một số nhiều truyện không tìm thấy trong các tuyển tập này.

Nhận thấy nếu không sưu tập là cả một thiệt thòi rất lớn cho nền văn học nước nhà, nên chúng tôi cố gắng cho ra đời giai phẩm 98 Thư Quán Bản Thảo để đăng lại một số truyện quý hiếm của nhà văn Sơn Nam mà chúng tôi tìm thấy trên tuần báo Tiểu Thuyết Thứ Năm.

Qua những truyện chúng tôi nghiền ngẫm, nhà văn Sơn Nam không những là nhà văn của Nam Bộ mà còn là nhà văn lớn của Việt Nam. Ông nghe, đọc, tìm hiểu, dùng kinh nghiệm bản thân để làm chất liệu. Bằng chứng Ma Bình Định hay Đẹp Xưa không dính dáng gì đến Nam Bộ của ông.

Phần phụ lục, chúng tôi có hai bài thơ: Một của nhà văn Nguyên Vũ dưới tựa “Mồng hai tháng bốn được sáng tác vào năm 1967 đăng trên Tiểu Thuyết Thứ Năm và một của nhà thơ Đặng Toản, dưới tựa “Dỗ dành tháng tư” sáng tác vào năm 2022.

Chúc quý bạn gặp mọi điều lành.
Trân trọng,

– Trần Hoài Thư
Chủ trương Giai phẩm TQBT