Lửa Đỏ Chiến Tranh

Đỏ Lửa (Tranh: Cam Li-1972)

Mặt trời lên như lửa đỏ chiến tranh
Màu đỏ hung tàn hủy diệt
Cướp biết bao mạng sống dân lành

Đưa tôi về những năm tháng xưa
Cuộc chiến giữa hai bờ Bến Hải
Đạn và bom như những trận mưa

Những căn nhà ấm nồng hạnh phúc
Qua một đêm vụt cháy tan hoang
Còn trơ lại cột kèo bén lửa than

Những người sống dật dờ như chết
Những mẹ già cầu kinh, lần tràng
Những thiếu phụ, rất trẻ, mang khăn tang

Những em nhỏ lấm lét, hãi kinh
Có đứa quấn chặt mẹ vừa khóc
Ngậm trong mồm đầu vú cạn khô

Hãy ngừng lại ngưng tay chém giết
Đừng nhân danh vì bất cứ thứ gì
Chiến tranh – con thú dữ – hãy mau đi!

Trần Thị Nguyệt Mai
Nguồn: https://www.nguoi-viet.com/vuon-tho-nguoi-viet/lua-do-chien-tranh-tho-tran-thi-nguyet-mai/

Advertisement