Xuân Vẫn Còn Xanh

CHÀO XUÂN
Sơn dầu trên bố, 24” x 18”
Trương Vũ thực hiện tháng 3 năm 2020

Chào em bên nắng chan hòa
Niềm vui như đã vỡ òa trong anh
Em đứng đó, anh về đây
Hồn Xuân man mác thoáng bay mây trời

Anh chào em giữa giàn hoa
Mùa Xuân thay áo đón mời đôi ta
Sắc Xuân rộn rã quanh nhà
Hồn Xuân đang nói đang cười thiết tha

Anh nhìn bóng dáng em qua
Tưởng như ta vẫn chưa hề xa nhau
Còn đây nửa mảnh trăng thề
Giữ cho nhau nhé nguyện cầu nghe em

Thu xưa dù có nhạt nhòa
Xuân này còn cứ thương hoài ngày qua
Tóc mây dù có bạc màu
Hương xưa còn đó trọn đời sao quên

Bên nhau bước nhẹ bên thềm
Mong hoa sẽ nở êm đềm quanh năm
Mùa Xuân này vẫn còn xanh
Cho ta nối lại ân tình năm xưa

Về đây nhe em…
Mùa xuân nay vẫn còn xanh…
Hoa mai còn nở trên cành chờ em

Lê Thị Hàn
2.2022