Em Đi

Cho mối tình thật đẹp của anh chị T.V. & K.O.

1,514,134 Loving Kindness Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images -  iStock
Nguồn: Internet

Moi qui t’aimais
Toi qui m’aimais
Mais la vie sépare ceux qui s’aiment
Tout doucement, sans faire de bruit

Jacques Prévert | les feuilles mortes

Anh yêu em và em yêu anh
Cớ sao con tạo đành hanh phá đời
Bắt chúng mình cách xa thôi
Khi ngọn lửa tình yêu người chẳng phai
Em đi để lại u hoài
Cho anh nhớ mãi vòng tay ân tình
Rất gần như bóng với hình
Hình đây mà bóng lung linh phương nào
Ngước nhìn anh hỏi Trời cao
Trớ trêu định mệnh buộc vào, lấy ra
Còn anh trong cõi Ta Bà
Nhớ em dáng nhỏ kiêu sa ngày nào
Tiễn em nước mắt dâng trào
Bình yên em nhé… ngày sau sum vầy…

Trần Thị Nguyệt Mai
30.1.2022

Nguồn: Ngôn Ngữ số 18 – tháng 3/2022

Advertisement