Giới thiệu Giai Phẩm Thư Quán Bản Thảo số 97 tháng 3-2022

Nguyệt Mai đã nhận được:

Giai phẩm THƯ QUÁN BẢN THẢO
số 97 tháng 3-2022

gồm những bài tạp ghi văn nghệ sưu tập trên
tuần báo Khởi Hành và nhật báo Tiền Tuyến
từ năm 1969 đến năm 1972

Sưu tập, đánh máy, dàn trang: Trần Hoài Thư
In ấn: cơ sở Thư Ấn Quán
Trình bày bìa: THT
Sách dày 162 trang
Địa chỉ liên lạc: tranhoaithu16@gmail.com

Chân thành cảm ơn anh Trần Hoài Thư và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

***

VỀ MỘT SỰ THAY ĐỔI
THƯ TỪ NGƯỜI CHỦ TRƯƠNG TẠP CHÍ TQBT

Bắt đầu từ số này có một sự thay đổi. Tạp chí TQBT thành Giai phẩm TQBT.
Với sự thay đổi này giúp chúng tôi dễ dàng trong việc thực hiện phần hành in ấn, trị sự và tòa soạn, cũng như gởi báo đến các thân hữu được dễ dàng hơn…
Và để bù lại, chúng tôi cố gắng thực hiện để mỗi số báo là một văn liệu giá trị hiếm quý.

Khởi đầu là số báo này – với chuyên đề dành cho việc giới thiệu Tạp ghi Văn nghệ của Ký giả Lô Răng trước 1975.

Tưởng cần nhắc lại năm 2002, Nhà văn Phan Lạc Phúc (tức Ký giả Lô Răng) có xuất bản một tuyển tập tạp ghi. Nhưng nội dung là những bài được ông viết sau khi định cư ở Úc, đặc biệt là những hồi ức về thời gian tù tội cải tạo.

Trái lại, số báo này là một tập hợp gồm những bài Tạp ghi Văn nghệ đăng trên tuần báo Khởi Hành và nhật báo Tiền Tuyến trước 1975 được chọn trong số hàng trăm bài, mà phần lớn có tính cách thời sự.

Như chủ trương từ trước tới nay, báo không bán, chỉ phổ biến đến thân hữu như thường lệ.
Xin quý bạn xem đây là món quà văn nghệ mùa xuân của chúng tôi.

Trân trọng,
Trần Hoài Thư

Advertisement